Informatīvs seminārs "Būt kopā" par iekļaujošu projektu izstrādi programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss"

Organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, tiek laipni aicinātas uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētu informatīvu semināru par jaunatnes jomas projektu izstrādes iespējām programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", kas notiks 2019. gada 31. jūlijā kafejnīcas "RB Cafe" telpās, Bruņinieku ielā 63, Rīgā, laikā no plkst. 12:00 līdz 16:30. Dalība seminārā ir bez maksas.

Šajā seminārā aicinātas pieteikties organizācijas un to pārstāvji, kuri strādā ar jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem, intelektuāliem, kognitīviem vai sensoriem traucējumiem, mācīšanās grūtībām vai traucējumiem, jauniešiem ar invaliditāti, atkarības problēmām vai ilgstošām veselības problēmām, piemēram, redzes, dzirdes, runas traucējumi, motorikas, kustību traucējumi, autiskā spektra traucējumiem, disleksija vai citi.

 

Pieteikšanās semināram līdz 2019. gada 24. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/butkopa3107

Notikuma laiks: 
31.07.2019
Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Jūlijs 24, 2019 (All day)
Pieteikšanās elektroniski