Esi gatavs sākt?: neformālā izglītība kā metode uzņēmējdarbības prasmju stiprināšanai

Apmācību mērķis ir apkopot dažādas neformālās izglītības metodes, ar kuru palīdzību tiek attīstītas uzņēmējdarbības spējas. Piesakies apmācībām līdz 30. aprīlim un iespējams tieši tu no 26. līdz 31. maijam papildināsi savas zināšanas Turcijā (Stambulā).

Pasaules Ekonomikas forums ir definējis, kādām prasmēm būs jāpiemīt nākotnes darbiniekam – darba ņēmējam vai darba devējam.

Lūk, top 10 īpašības, kuras būs nepieciešamas 2020.:
-    prasmes problēmas risināt kompleksi;
-    kritiskā domāšana;
-    radošums;
-    cilvēku vadība;
-    prasme sadarboties un koordinēt citus;
-    emocionālā inteliģence;
-    spriedumu un lēmumu pieņemšana;
-    orientēšanās uz pakalpojumu sniegšanu;
-    prasmes sarunāties;
-    elastīga domāšana.

Ir skaidrs, ka šīs prasmes, kuras noteiktas par prioritārajām 2020. gadā, ekspertiem, kas strādā jaunatnes jomā, ir jau nepieciešamas arī pašlaik. Neformālās izglītības metodes sniedz atbalstu formālajai izglītībai, lai jaunieši pēc iespējas veiksmīgāk apgūtu viņiem nākotnē nepieciešamās prasmes darba un uzņēmējdarbības videi. Agrāk bija ierasts teikt: “Darbu tu vari iegūt un atrast, pierādot un attīstot savas profesionālās prasmes, bet darbā veiksmīgi noturēsies, ja tev būs spēcīgi attīstītas sociālās prasmes”. Mūsdienās situācija ir mainījusies. Ir grūti uzsākt darba gaitas, ja jaunietim piemīt tikai profesionālās zināšanas.

Gandrīz katra starptautiska organizācija uzsver nepieciešamību jauniešu izglītošanā izmantot arī neformālās izglītības metodes, kas pilnveido jauniešu sociālās kompetences.

Piesakies apmācībām Turcijā, ja esi gatavs:
-    saskatīt un attīstīt iespējas;
-    izstrādāt savu biznesa plānu;
-    apzināt savus resursus;
-    iekļauties kompānijā.

Apmācībās uzzināsi:
-    kā neformālajā izglītībā izmantotās metodes palīdz pašizglītošanās procesā;
-    kā ar formālajā un neformālajā izglītībā izmantotajām metodēm atbalstīt jauniešus, lai mazinātu viņu bailes no nezināmā līdz minimumam;
-    kā izveidot programmas, kas palīdz jauniešiem iegūt tieši tās prasmes un galvenais – pārliecību par sevi – lai viņi var drosmīgi veidot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību vai sociālo uzņēmējdarbību, un vienlaikus kā radīt jauniešos izpratni, kā ar savu darbošanos sniegt labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai;
-    kādas iespējas jauniešiem piedāvā programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un citas Eiropas Komisijas piedāvātās iespējas;
-    kā definēt jauniešu vajadzības, kas mudinātu viņus veidot savus uzņēmumus vai projektus.  

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 30. aprīlim.  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ready2start-non-formal-learning-as-a-tool-to-support-entrepreneurial-skills-development-training.6459/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

 

Notikuma laiks: 
26.05.2017 līdz 31.05.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Aprīlis 30, 2017 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē