“Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instruments sistemātiskam darbam ar jauniešiem NEET situācijā

No 18. līdz 23. februārim Jūrmalā notiks starptautiskas mācības par jaunās programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” dažādajām perspektīvām. Mācībās varēs uzzināt, kā šīs programmas projektus izmantot kā instrumentu darbā ar jauniešiem NEET situācijā. Pieteikšanās līdz 21. janvārim.

Mācību mērķis ir iedvesmot dalībniekus izmantot “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmas projektus kā metodi sistemātiskam darbam ar jaunatni ilgtermiņā, sevišķi strādājot ar jauniešiem NEET situācijā.

Mācībās:
-    Uzzināsi, kā izmantot “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektus sistemātiski. Būs iespēja iepazīt arī, kā veidot savu stratēģiju CANVA;
-    Būs iespēja klātienē satikt vienus no labākajiem “Eiropas Solidaritātes korpusa” konsultantiem;
-    Dalībniekiem savā starpā būs iespēja dalīties esošajā pieredzē un praksē darbā ar jauniešiem dažādās ES valstīs;
-    Radīt savas projekta idejas un atrast potenciālos projektu partnerus;
-    Dzirdēt projektu labās prakses pieredzes;
-    Notiks filmas “The Last Fisherman” pirmizrāde. Starptautisko mācību dalībniekiem būs ekskluzīva iespēja satikt un aprunāties ar vienu no filmas veidotājiem Leo Kasereru (Leo Kaserer).

Mācību uzdevumi:
-    Paplašināt izpratni par dažādajām realitātēm un jauniešu NEET situācijā vajadzībām;
-    Informēt par “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu iespējām, kā arī sniegt aktuālāko informāciju par programmu;
-    Veicināt mācību dalībniekus rakstīt un īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus;
-    Radīt vidi jaunu sadarbību veidošanai

 

Notikuma laiks: 
18.02.2019 līdz 23.02.2019
Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Janvāris 21, 2019 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē