Projekta īstenošana

Lai nodrošinātu efektīvāku informācijas apriti un atbalsta nodrošināšanu attiecībā uz projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu, katram Sadarbības partnerim no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (aģentūra) puses ir noteikti konsultanti, kuru pārziņā ir sniegt konsultācijas un uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēt iesniegtos pārskatus.

Katram Sadarbības partnerim no aģentūras puses projektā "PROTI un DARI!” ir paredzēti divi konsultanti:

projektu vadītāja Kristīne Šiļūna (tālr.: 67356241, e-pasts: kristine.siluna[at]jaunatne.gov.lv) vai projektu vadītāja Inta Lagzdiņa (tālr.: 67356249, e-pasts: inta.lagzdina[at]jaunatne.gov.lv);

projektu vadītāja Solvita Raciborska (tālr.: 67356246, e-pasts: solvita.raciborska[at]jaunatne.gov.lv) vai vecākā projektu vadītāja Viola Korpa (tālr.: 6725182, e-pasts: viola.korpa[at]jaunatne.gov.lv).

Sadarbības partneru aģentūras konsultanti:

2018. gads

LĪGUMA NUMURS SADARBĪBAS PARTNERIS   PROJEKTA KONSULTANTI
6-13/1 Priekuļu novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
       
6-13/2 Lielvārdes novada pašvaldība   K. Šiļūna
       
6-13/3 Aizputes novada dome   S. Raciborska
       
6-13/4 Cēsu novada dome   K. Šiļūna
       
6-13/5 Līvānu novada dome   K. Šiļūna
       
6-13/6 Jaunpiebalgas novada dome   K. Šiļūna

2017. gads

LĪGUMA NUMURS SADARBĪBAS PARTNERIS   PROJEKTA KONSULTANTI
6-13/1 Tukuma novada dome   K.Šiļūna
6-13/2 Mārupes novada dome   V. Korpa
6-13/3 Valmieras pilsētas pašvaldība   S. Raciborska
6-13/4 Saulkrastu novada dome   K. Šiļūna
6-13/5 Pāvilostas novada pašvaldība   V. Korpa
6-13/6 Ikšķiles novada pašvaldība   V. Korpa

2016. gads

LĪGUMA NUMURS SADARBĪBAS PARTNERIS   PROJEKTA KONSULTANTI
6-13/1 Mālpils novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/2 Skrundas novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/3 Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde“  

K. Šiļūna

6-13/4 Kuldīgas novada pašvaldība  

K. Šiļūna

6-13/5 Ilūkstes novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/6 Tērvetes novada dome   K. Šiļūna
6-13/7 Talsu novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/8 Valkas novada dome  

K. Šiļūna

6-13/9 Smiltenes novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/10 Dobeles novada pašvaldība   S. Raciborska
6-13/11 Amatas novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/12 Gulbenes novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/13 Auces novada dome (ar rīkojumu un lēmumu īstenotājs Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs)   K. Šiļūna
6-13/14 Vecumnieku novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/15 Kandavas novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/16

Jūrmalas pilsētas pašvaldības
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

  K. Šiļūna
6-13/17 Jēkabpils pilsētas pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/18 Preiļu novada dome   K. Šiļūna
6-13/19 Jaunpils novada dome   K. Šiļūna
6-13/20 Viļānu novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/21 Kokneses novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/22 Brocēnu novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/23 Pļaviņu novada dome   K. Šiļūna
6-13/24

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde
“Sociālais dienests”

  S. Raciborska
6-13/25 Ciblas novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/26 Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”   V. Korpa
6-13/27 Aglonas novada dome   K. Šiļūna
6-13/28 Neretas novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/29 Raunas novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/30 Mazsalacas novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/31 Alūksnes novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/32 Apes novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/33 Inčukalna novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/34 Jelgavas pilsētas dome   S. Raciborska
6-13/35 Riebiņu novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/36 Ozolnieku novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/37 Dagdas novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/38 Rugāju novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/39 Bauskas novada dome   K.Šiļūna
6-13/40 Limbažu novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/41 Rēzeknes novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/42 Rundāles novada dome    K. Šiļūna
6-13/43 Aknīstes novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/44 Rūjienas novada pašvaldība   S. Raciborska
6-13/45 Viļakas novada dome   S. Raciborska
6-13/46 Ludzas novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/47 Kārsavas novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/48 Līgatnes novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/49 Rucavas novada dome   K. Šiļūna
6-13/50 Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs“   V. Korpa
6-13/51 Sējas novada dome   S. Raciborska
6-13/52 Madonas novada pašvaldība   S. Raciborska
6-13/53 Daugavpils pilsētas dome   S. Raciborska
6-13/54 Jelgavas novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/55 Stopiņu novada dome   K. Šiļūna
6-13/56 Krustpils novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/57 Salas novada pašvaldība   I. Lagzdiņa
6-13/58 Grobiņas novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/59 Jaunjelgavas novada dome   K. Šiļūna
6-13/60 Rīgas domes Labklājības departaments   V. Korpa
6-13/61 Saldus novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/62 Balvu novada pašvaldība   K. Šiļūna
6-13/63 Vārkavas novada dome   K. Šiļūna
6-13/64 Ķeguma novada dome   K. Šiļūna
6-13/65 Ogres novada pašvaldība   S. Raciborska
6-13/66 Siguldas novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/67 Krāslavas novada dome   K. Šiļūna
6-13/68 Daugavpils novada dome   V. Korpa
6-13/69 Alojas novada dome   I. Lagzdiņa
6-13/70 Baldones novada dome   I. Lagzdiņa

 Saraksts tiek papildināts atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.