2015

Mācības programmu vadītājiem

Mācības sadarbības partneru deleģētajiem programmu vadītājiem ilgst 32 akadēmiskās auditoriju stundas (tai skaitā lekciju stundas, semināru un praktisko darbu stundas), kas ir pilnas 4 darba dienas, un 48 patstāvīgā darba stundas.

Ar mācību tēmām sadarbības partneru deleģētajiem programmu vadītājiem var iepazīties šeit>>

    DATUMS   NOSAUKUMS   APRAKSTS   VIETA, LAIKS
  03.12.2015.; 07.12.2015.; 15.12.2015.; 21.12.2015.   Mācību programma “Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!””   Mācību programma “Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!””  sadarbības partneru deleģētajiem programmu vadītājiem, projekta īstenošanas un vadības personālam  JSPA īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros   Rīga, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes telpas, Lomonosova ielā 1, korpuss A

Rīga, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28
 

  12.11.2015.;  16.11.2015.;  23.11.2015.;  25.11.2015.   Mācību programma “Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!””   Mācību programma “Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!””  sadarbības partneru  deleģētajiem programmu vadītājiem, projekta īstenošanas un vadības personālam  JSPA īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros   Rīga,  Eiropas Savienības māja , Aspazijas bulvārī 28

Rīga, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes telpas, Lomonosova ielā 1, korpuss A