Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) jaunumi MAIJS

1.Apmācību kurss „Šķeļot viļņus”! 

Šis ir īpašs uzaicinājums  jauniešu centru  un  jauniešu nevalstisko      organizāciju pārstāvjiem iesaistīties ilgtermiņa apmācību kursā, kura ietvaros tiks veicināta sadarbība starp jauniešiem ieslodzījuma vietās un jauniešiem „ārpusē”. Apmācību kursa mērķis ir uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas atrodas ieslodzījuma vietās, dzīves kvalitāti, kā arī veicināt to personu, kas strādā ar šiem jauniešiem, prasmju pilnveidošanu sociālās iekļaušanas jomā. Pieteikšanās līdz 2. jūnijam.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/apmacibu-kurss-skelot-vilnus

2.  Brauc uz Maroku! Gūsti ieskatu darbā ar jaunatni, iepazīsties ar labās prakses piemēriem!

Studiju vizītes laikā dalībnieki tiks aizvesti uz pēc iespējas vairāk vietām Marokas ziemeļos, parādot katras vietas unikalitāti, apmeklējot jaunatnes organizācijas un iepazīstoties ar labo praksi, analizējot un diskutējot par jaunatnes darbu un jauniešu dalību vietēja līmeņa projektos. Šī vizīte ļaus dalībniekiem iegūt plašākas zināšanas par Marokas jauniešu organizāciju dalību starptautiskās programmās, īpaši Euromed Jaunatnes programmā un Erasmus+ Jaunatnes programmā, dodot iespēju nākotnes sadarbības veidošanai starp organizācijām abu programmu ietvaros. Pieteikšanās līdz 7. jūlijam.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/darbs-ar-jaunatni-un-jauniesu-daliba-projektos-vieteja-limeni-maroka

3.  Skolotājus aicina pieteikties eTwinning kontaktu veidošanas semināram Polijā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai kontaktu veidošanas seminārā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolā. Seminārs no 3.līdz 6.jūlijam notiks Varšavā, Polijā. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 4.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/skolotajus-aicina-pieteikties-etwinning-kontaktu-veidosanas-seminaram-polija

4. Viss par Jauniešu apmaiņas projektiem apmācībās Francijā!

BiTriMulti (MTM) kursa mērķis ir sniegt starptautisku mācīšanās pieredzi cilvēkiem, kas darbojas jaunatnes darba jomā, ļaujot viņiem attīstīt savas kompetences, realizējot Jauniešu apmaiņas projektus; īpaši orientējoties uz iesācējiem. Apmācības norisināsies 24. – 28. septembrī Francijā. Pieteikšanās līdz 15. jūnijam.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/viss-par-jauniesu-apmainas-projektiem-apmacibas-francija

5.  Aicina jauniešus caur radošiem darbiem izveidot pašiem savu VEF kvartālu.

 Projekts „Ieraugi, atklāj un izveido savu VEF kvartālu” aicina jauniešus - Rīgas iedzīvotājus, vecumā no 16 līdz 25 gadiem,  radoši izpausties un pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku. Projekta ietvaros tiks organizētas 3 radošās darbnīcas: foto (7. -13. jūlijs), video (14. – 20.jūlijs) un mākslas (20. – 27. jūlijs). 

Pieteikšanās radošajām  dabnīcām  līdz 16. jūnijam. Pieteikuma anketu meklē šeit: http://ejuz.lv/vefkvartals

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicina-jauniesus-caur-radosiem-darbiem-izveidot-pasiem-savu-vef-kvartalu

 

Tava JSPA,  www.jaunatne.gov.lv 

Pievienojies!

Twitter: @Jaunatne
Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Veido savu nākotni pats!