Youthpass


2007.gada 6.jūlijā programmas „Jaunatne darbībā” komiteja ir apstiprinājusi YOUTHPASS (Jaunatnes pase) ieviešanu. YOUTHPASS ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu dokumentu, kas veicinātu ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros iegūto prasmju un zināšanu apzināšanos un atzīšanu.

YOUTHPASS sertifikātus pašlaik var saņemt visi iesniegto jauniešu apmaiņu, jauniešu iniciatīvu, Eiropas Brīvprātīgā darba projektu un apmācību kursu dalībnieki, ja projekts ir uzsākts pēc 2007.gada. Projekta īstenotājiem ir pienākums informēt iesaistītos projekta dalībniekus par viņu tiesībām saņemt YOUTHPASS, kā arī nodrošināt YOUTHPASS izsniegšanu katram dalībniekam, kas to pieprasa.

Skaties informatīvos materiālus par YOUTHPASS arī šeit
 

1. Jāpiereģistrējas mājas lapā www.youthpass.eu.
2. Jāievada apstiprinātā projekta numurs (piem. LV-11-22-2007-R5) kā parole, lai izveidotu sertifikātus konkrētajam projektam.
3. Jāievada informācija par projektu un par dalībnieku - tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu.
4. Jāizprintē YOUTHPASS (vēlams uz 160 g/m2 papīra, izmantojot krāsaino printeri).
5. Jāparaksta – YOUTHPASS paraksta projekta koordinators un organizācijas likumīgais pārstāvis.
6. Jāizsniedz YOUTHPASS visiem projekta dalībniekiem, kas izteikuši vēlēšanos saņemt šo dokumentu.

 

YOUTHPASS iekļauj informāciju par projektu, dalībnieku, vispārēju attiecīgā projektu veida aprakstu, konkrētā projekta aprakstu, dalībnieka personīgo ieguldījumu un iegūtās pamatkompetences (tikai brīvprātīgā darba un apmācību projektos).

 

Pagaidām sertifikātus iespējams izveidot tikai angļu valodā. Vēlāk sistēma pēc projekta numura ievadīšanas automātiski piedāvās mājas lapas www.youthpass.eu latviešu valodas versiju, kurā varēs izveidot sertifikātus latviešu valodā, kā arī visās citās Programmas dalībvalstu valodās.


Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore 
Juta Reķele 
E-pasts: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67358062