Pieredzes stāsti

Jaunieši pēta savu radošumu apmācībās „Ideas are no Birds”

Apmācību kurss „Ideas are no Birds” pulcēja dalībniekus no 12 valstīm, lai ļautu viņiem labāk izprast savu radošumu, kā arī pētīt problēmas jaunatnes jomā dažādās valstīs. Vienpadsmit dienu laikā, ko dalībnieki pavadīja Latvijā, viņi caur dažādām aktivitātēm ieguva zināšanas, prasmes un līdz ar to netiešā veidā uzlaboja jauniešu darba jomas kapacitāti savās valstīs. Kā priekšnoteikums projekta veiksmes noteikšanai bija arī sākotnēji izvirzītais mērķis – izmantojot starpnacionālo grupu diskusijās radušās atziņas un apmācību laikā iegūtās zināšanas, dalībnieki praktiski meklēs risinājumus aktuālām problēmām.

„Be4Youth”

No 2012. gada 3. līdz 8. jūnijam Jauniešu Atvērtais Centrs ,,JACis’’ realizēja apmācības semināru „Be4Youth” ES programmas „Jaunatne darbībā”  3.1. apakšprogrammas „Sadarbība ar Kaimiņu Partnervalstīm” ietvaros. Projekts bija adresēts personām, kas tieši strādā vai sadarbojas ar iestādēm un organizācijām, kuras darbojas ar jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, probācijas centra uzraudzībā nonākušajiem jauniešiem, nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un citiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Lielais aplis

No 9. līdz 16. martam viesu namā „Laimas nams”, netālu no Rēzeknes, notika starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Veidosim lielāku apli!”, kuru īstenoja Rēzeknes jauniešu atvērtais centrs „JACis”. Tajā piedalījās jaunieši no sešām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Daži projektā iesaistītie jaunieši dalās savā pieredzē un stāsta, kā viņiem gājis.

Lapas