Kādi ir sadarbības ar Kaimiņu Partnervalstīm projekti?

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 


3.1. apakšprogrammas ietvaros var sadarboties ar ES Kaimiņvalstīm no trīs reģioniem: Dienvidaustrumeiropa, Vidusjūras reģions un Austrumeiropa un Kaukāza reģions. Partnervalstu sarakstu meklē Programmas vadlīnijās.


Būtiskākās atšķirības no 1.1 apakšprogrammas (Jauniešu apmaiņas projekti ar Programmas valstīm) un 4.3. apakšprogrammas (Apmācību un sadarbības veidošanas projekti ar Programmas valstīm) ir šādas:

•    projektu nevar iesniegt neformāla jauniešu grupa (taču neformāla jauniešu grupa var būt viens no partneriem);
•    projektā vienmēr jābūt iesaistītam partnerim (iem) no Partnervalsts;
•    ja projekts notiek Programmas valstī, tad projekts jāuzņem projekta iesniedzējam;
•    projekts var notikt gan Programmas valstīs, gan Partnervalstīs (izņemot Vidusjūras reģiona valstis);
•    projektā jāparedz pietiekami ilgs laiks sagatavošanas posmā vīzu saņemšanai partnerim;
•    ja projekts notiek kādā Partnervalstī, tad ir jāievēro atšķirīgas finansējuma likmes, kas noteiktas Programmas valdīnijās.

Pirms projekta iesniegšanas noteikti iepazīsties ar Programmas vadlīnijās noteiktajiem atbilstības, izslēgšanas un kvalitātes kritērijiem. Kontroles lapa (skatīt sadaļā par projektu iesniegšanu) palīdz vēlreiz pārliecināties, vai projekta iesniegums sagatavots saskaņā ar Programmas vadlīnijās minētajām prasībām.


•    SALTO EUROMED resursu centrs: www.salto-youth.net/euromed
•    Annas Lindes fonds: www.annaslindesfonds.lv
•    SALTO Eastern Europe and Caucasus resursu centrs: www.salto-youth.net/rc/eeca
•    SALTO South East Europe resursu centrs: www.salto-youth.net/rc/see
•    Projektiem, kas notiek Vidusjūras reģiona valstīs, var pieteikties "Euro-Med Youth Programme IV" (2010 - 2013) ietvaros.

Ja tev rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem, vai ko citu saistībā ar projektu iesniegšanu, nāc uz aģentūru, zvani vai raksti un mēs noteikti palīdzēsim!