2011. gada projektiem

DOKUMENTI 2011. GADA  JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTIEM SADARBĪBAI AR KAIMIŅOS ESOŠAJĀM PARTNERVALSTĪM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Jauniešu apmaiņas projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2011.gada projektiem)   Šī ir jauniešu apmaiņas projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projektu beigu datuma.    2011.
 

  Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar jauniešu apmaiņas projekta ar kaimiņu partnervalstīm gala atskaites anketu. Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites[at]jaunatne.gov.lv   2011.
    Programmas vadlīnijas (latviešu valodā) 2011. gadam   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    2011.
    Programmas vadlīnijas (angļu valodā) 2011. gadam   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    2011.
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.

DOKUMENTI 2011. GADA  JAUNIEŠU APMĀCĪBU UN SADARBĪBAS TĪKLU VEIDOŠANAS PROJEKTIEM SADARBĪBAI AR KAIMIŅOS ESOŠAJĀM PARTNERVALSTĪM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Apmācības un sadarbības tīklu projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2011.gada projektiem)   Šī ir apmācības un sadarbības tīklu projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    10.01.2012.
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar Apmācības un sadarbības tīklu projektu ar kaimiņu partnervalstīm gala atskaites anketu.
Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta atskaites[at]jaunatne.gov.lv
   10.08.2012.
    Programmas vadlīnijas (latviešu valodā) 2011. gadam   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    
    Programmas vadlīnijas (angļu valodā) 2011. gadam   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.