2007. gada projektiem


DOKUMENTI 2007. GADA  JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTIEM SADARBĪBAI AR KAIMIŅOS ESOŠAJĀM PARTNERVALSTĪM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Apmaiņas projektu gala atskaites anketa sadarbībai ar Kaimiņu partnervalstīm    Šī ir Jauniešu apmaiņas projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    2007.
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.
      Atlikuma maksājuma pieprasījums   Kopā ar gala atskaiti projekta iesniedzējam jāiesniedz atlikuma maksājuma pieprasījums. Atlikuma maksājuma pieprasījumā jānorāda finansējuma apmērs, kas vēl jāsaņem no Nacionālās aģentūras.   05.10.2012.

DOKUMENTI 2007. GADA  JAUNIEŠU APMĀCĪBU UN SADARBĪBAS TĪKLU VEIDOŠANAS PROJEKTIEM SADARBĪBAI AR KAIMIŅOS ESOŠAJĀM PARTNERVALSTĪM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Apmācības un sadarbības tīklu projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2007. gada projektiem)   Šī ir Apmācības un sadarbības tīklu projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    2007.
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.
      Atlikuma maksājuma pieprasījums   Kopā ar gala atskaiti projekta iesniedzējam jāiesniedz atlikuma maksājuma pieprasījums. Atlikuma maksājuma pieprasījumā jānorāda finansējuma apmērs, kas vēl jāsaņem no Nacionālās aģentūras.   05.10.2012.