Biežāk uzdotie jautājumi

Kuras ir programmas ES kaimiņvalstis?
Vidusjūras reģiona partnervalstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Maroka, Palestīnas autoritātes, Sīrija, Tunisija.
Dienvidaustrumu Eiropas valstis: Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, Melnkalne un Serbija.
Austrumeiropas un Kaukāza reģiona valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Krievijas Federācija, Ukraina.

Kas jādara, lai īstenotu kādu projektu ar Latīņamerikas valstīm?
Tā kā Latvijas Nacionālā aģentūra administrē tikai projektus ar Kaimiņu partnervalstīm, tad šos, kā arī projektus sadarbībai ar citām pasaules valstīm  kopš 2007. gada vērtē un finansējumu piešķir centralizēti Izglītības, Audiovizuālā un Kultūras izpildaģentūra. Papildu informāciju meklējiet interneta lapā: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/index_en.htm

Vai ES kaimiņvalstīm un Programmas valstīm jābūt līdzsvarā?
Saskaņā ar 2012.gada Programmas vadlīnijām ģeogrāfiskais līdzsvars starp partneriem no Programmas valstīm un ES kaimiņvalstīm ir viens no projektu izvērtēšanas kvalitātes kritērijiem. Tas nozīmē, ka var iesniegt  projektu, kur piedalās 4 Programmas valstis un 2 ES kaimiņvalstis, bet augstāku vērtējumu saņems projekts, kurā tiks ievērots līdzsvars.

Vai var sadarboties ar vairākiem ES kaimiņvalstu reģioniem?
Saskaņā ar 2012.gada Programmas vadlīnijām vienam ES kaimiņvalstu reģionam piederošu partneru iesaiste projektā  ir viens no projektu izvērtēšanas kvalitātes kritērijiem. Tas nozīmē, ka var tikt iesniegts projekts, kurā sadarbojas partneri no Programmas valstīm, Dienvidaustrumu Eiropas un Vidusjūras reģiona, bet augstāku vērtējumu saņems projekts, kurā sadarbība notiks starp diviem reģioniem.

Vai projektu  3.1. apakšprogrammā var iesniegt neformāla jauniešu grupa?
Saskaņā ar 2011.gada Programmas vadlīnijām 3.1.apakšprogrammas projektu iesniedzējs nevar būt neformāla jauniešu grupa.

Vai projektos var tikt iekļautas netiešās izmaksas?
3.1. apakšprogrammas apmaiņu projektos netiešās izmaksas nav attiecināmas.  Apmācību un sadarbības veidošanas projektos netiešās izmaksas var tikt attiecinātas tikai Sadarbības tīklu veidošanas projektos - 7% apmērā no attaisnotajām tiešajām izmaksām.

Vai 3.1. apakšprogrammas projekts var notikt Vidusjūras reģiona valstīs?
Nē, projekts nevar norisināties Vidusjūras reģiona valstīs.