2009.gads

 2009. gada februāris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA EUR
  JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Radi Vidi Pats"   Nature in hands of youth   19410,00   Vites iela 10—1, Liepāja, LV-3401
  Biedrība "Youth for Society   Gandrīz pirms 4 gadiem   5580,00   Ērgļi 2, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

2009. gada aprīlis

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA EUR
  JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Kultūra. Iecietība. Draudzība."   Mazākumtautību jaunatnes līdzdalība un pilsonība: Eiropas perspektīva   5972,00    
  Biedrība "Eiropas Minoritātes- Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle"   Cultural diversity-the Key for Participation   25724,00    

2009. gada jūnijs

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA EUR
  JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs"   Turning the Skills ON   20895,50   Dobeles iela 41a, Jelgava, LV-3001

2009. gada septembris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Brīvprātīgais.lv"   EBD-domā eiropeiski, darbojies lokāli   20933,00   Ziedu iela 8-8, Aizpute, LV-3456
  Biedrība "Jaunatne pret AIDS"   Human being (not) 4 sale   23510,00   Blaumaņa iela 5a-23, Rīga, LV-1011

2009. gada novembris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA EUR
  JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Zaļenieku dzirnas"   The Meeting   1915,56   "Pagastmāja", Zaļenieki, LV-3011