2008.gads

2008. gada februāris - neviens projekts netika apstiprināts

2008. gada aprīlis

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA EUR
  JURIDISKĀ ADRESE
  Bērnu un jauniešu centrs JUNDA   Building bridges for BABA's   13284,00    
  Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA   Breaking the borders   22124,16    
  Biedrība "Latvijas sarkanais krusts"   Anrī Dināns- jauniešu forums 2008   15779,00    
  Eiropas Minoritātes - Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle   EuroMed Training course on Active Citizenship through Youth Exchange   26940,81    

2008. gada jūnijs

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA EUR
  JURIDISKĀ ADRESE
  Eiropas Minoritātes - Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle   Social cohesion through Youth exchanges   23232,00    
  Biedrība "Carpe Diem"   Ready to be a leader of youth exchange   14640,12    
  Cēsu rajona pieaugušo izglītības centrs   Meeting poing   4896,00    

2008. gada septembris - neviens projekts netika apstiprināts

2008. gada novembris - neviens projekts netika apstiprināts