Noderīgas saites

      http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm   Eiropas Komisijas programmas "Jaunatne darbībā" centrālā mājaslapa, kur vari atrast programmas vadlīnijas angļu valodā, visu nacionālo aģentūru kontaktus, Eiropas Brīvprātīgā darba datubāzi, kā arī citas noderīgas saite
      www.eurodesk.eu   Informācijas tīkla EURODESK centrālā mājaslapa – datubāze, kurā atradīsiet informāciju par finansējuma piesaistīšanas iespējām jūsu projektiem, Eiropas Savienību un tās institūcijām, iespējām jauniešiem piedalīties dažādos konkursos u.c. Lapā ir ļoti ērts meklētājs, kurā ierakstot atslēgas vārdu, ātri atradīsiet vajadzīgo informāciju.
      europa.eu/youth   Eiropas Komisijas īpaši veidots portāls jauniešiem par visu, kas saistīts ar jauniešiem Eiropā. Portālā ir iespēja pašiem meklēt informāciju par 7 dažādiem tematiem, kas ir aktuālas jauniešiem – darbs, studēšana, brīvprātīgais darbs un apmaiņas, tavas tiesības, portāli jauniem cilvēkiem, aktīva līdzdalība un ceļošana. Portāls ir pieejams arī latviešu valodā un tajā ir iespējams uzdot savu jautājumu par jebko, kas ir saistīts ar Eiropu, un saņemt atbildi uz to.
      www.jaunatneslietas.lv  

Informatīvs portāls jauniešiem, kurā ikvienam tiek dota iespēja izlasīt un izteikt savu viedokli par svarīgām jaunatnes politikas tēmām un aktualitātēm vienkopus, kā arī uzdot jautājumus jaunatnes lietu speciālistiem.

      http://izm.izm.gov.lv/5715.html   IZM informatīvais izdevums
Katra mēneša pēdējā darba dienā savā e-pastā ir iespējams saņemt bezmaksas Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo izdevumu par aktualitātēm izglītības, zinātnes, sporta, valsts valodas un jaunatnes politikas jomās. Izdevuma mērķis ir pilnveidot ministrijas un sabiedrības dialogu, sniedzot izglītības iestādēm, pedagogiem, studentiem, skolēniem, vecākiem un citiem interesentiem jaunāko informāciju.
      www.esmaja.lv   Eiropas Savienības māja Rīgā vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz informāciju par ES jautājumiem Latvijā, - Eiropas Parlamenta Informācijas biroju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un valsts aģentūru „Eiropas Savienības Informācijas aģentūra”.
      www.es.gov.lv   Valsts kancelejas tīmekļa vietne Eiropas Savienības (ES) un Latvijas dalības tajā jautājumos piedāvā informāciju par Eiropas Savienību vispārīgi, kā arī aktuālo informāciju no valsts pārvaldes un Eiropas Savienības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
      ES finanšu programmas - Izglītība un apmācības    
      www.youthnetworks.eu  

EBD vakances un projekti Eiropā. Mājaslapa, kurā daudzas jaunatnes organizācijas, kas strādā brīvprātīgā darba jomā dalās ar vakancēm (EBD projektos), notikumiem un projektu rezultātiem. Jaunieši un profesionāli jaunatnes darbinieki var pieteikties vakancēm vai kopā strādāt projektos. Šīs interneta tīkls ir Nīderlandes nevalstiskās organizācijas NoBorders iniciatīva, kuru atbalsta un daļēji finansē Eiropas Komisija.

      www.bti.gov.lv  

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā.

       www.europarl.lv  

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs pārstāv vienīgo ES institūciju, kuru tiešās vēlēšanās ievēlē dalībvalstu vēlētāji, un palīdz vairāk uzzināt par Eiropas Parlamentu.

      http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/   „Euroguidance” jeb Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls ir Eiropas valstu centru tīkls, kura mērķis ir sekmēt Eiropas iedzīvotāju mobilitāti izglītības ieguves nolūkā. „Euroguidance” uzdevumu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta departaments. Ar to iespējams sazinātie pa tālruni 67830842 vai e-pastu kad@viaa.gov.lv
      www.salto-youth.net   SALTO ir Eiropas līmeņa atbalsta sistēma jauniešiem programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, un tā nodrošina informāciju par dažādām apmācībām, metodiskajiem materiāliem, metodēm darbā ar jauniešiem, kā arī piedāvā dažādus interneta rīkus, ar kuru palīdzību iespējams atrast sadarbības partnerus saviem projektiem.
      www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Intro/index.html  

Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes Partnerības mājaslapa TRAINING YOUTH, kas ir domāta jauniešiem, lai nodrošinātu informāciju par apmācībām un metodiku, kā arī lai palīdzētu jaunatnes līderiem un apmācītājiem veidot jaunus projektus un darboties jaunatnes jomā. Īpaši noderīga varētu būt informācija par plānotajām apmācībām, kā arī publikācijas (T-kits) par dažādiem tematiem, piemēram, projektu un finanšu vadība, starpkultūru izglītība, organizāciju vadība u.c.

      www.youthforeurope.eu   Jauna datubāze projektu partneru meklētājiem. Programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros organizācija “Open Youth” no Bulgārijas ir radījusi datubāzi www.youthforeurope.eu. Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem, projektu rakstītājiem un organizācijām atrast partnerus un kvalitatīvas projektu idejas. Vairāk nekā 800 organizācijas jau reģistrējušas datubāzē. Ikvienam ir tāda iespēja dalīties ar pieredzi, kā arī meklēt partnerus projektam šajā datubāzē.
Ieskaties!
       www.nvo.lv   Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) ir bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu pārstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, piedaloties valsts sekretāru sanāksmēs un dažādās darba grupās, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses.
      http://www.jauns.lv/   http://www.jauns.lv/ Liepājas Jaunatnes centrs ir pašvaldības iestāde, kas koordinē jaunatnes jomu visā Liepājas pilsētā jau no 1997.gada. Neformālā izglītība. Sevis pilnveidošana. Sabiedriski nozīmīgs darbs. Informācija. Tās ir lietas, ko LJC veicina jauniešu vidū Liepājā. Mēs atbalstam tos, kuriem ir savs viedoklis un tos, kuri vēlas līdzdarboties dažādos konkursos, apmaiņās, projektos, brīvprātīgajā darbā un citādi izpaust savu enerģiju un prasmes.
    Asia-Europe Foundation    
    Council Of Europe    
      EUROPA - Eiropas Savienības portāls    
    Jaunatnes informācijas tīkls

 

   
    Jauniešu kultūras portāls HC.lv    
    Esi labs