Logo

Visos ES programmas "Jaunatne darbībā" finansētajos pasākumos un produktos obligāti jāizmanto oficiālais ES programmas "Jaunatne darbībā" logo kopā ar šādu tekstu (fonts - Tahoma): "Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."
 
    
Lejupielādēt PNG failu

Lejupielādēt EPS failu

Atruna: Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.


Logo EPS formātā, atruna ES oficiālajās valodās, kā arī citās valodās, kā arī informācija par logo lietošanu melnbaltās krāsās pieejama šeit:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm

Ja rezultātu izplatīšanas priekšmets ir ļoti mazs, kā arī par īpašiem reprezentācijas materiāliem vai publikācijām (izņēmuma gadījumiem), sazinieties ar Maritu Kroiču: marita.kroica[at]jaunatne.gov.lv , tālr. 67356257.