Projekta īstenošana


Kam pievērst uzmanību jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektos?

  Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekta sagatavošanas posms   Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās  projekta realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Nacionāls jauniešu seminārs
—● Kopīga jauniešu grupas izstrādāta ideja.
—● Mērķauditorijas apzināšana.
—● Regulāras darba grupas tikšanās.
—● Pieturēšanās pie projekta mērķa.
——● Lēmumu pieņēmēju ekspertu iesaiste projektā.
—● Līdzfinansējums.
—● utt.
  ●— Projekta īstenošana pēc plāna ar izmaiņu iespējām reaģējot uz dalībnieku vajadzībām.
—● Iespējamie finanšu līguma grozījumi.
—● Logo lietošana publikācijās.
—● Izmaksu pareiza uzskaite.
●— utt.   
  ●— Projekta izvērtēšanas metodes un periodi.
—● Rezultātu izplatīšana lēmumu pieņēmējiem.
—● Projekta rezultātu izplatīšana, logo lietojums, sasniedzamā mērķauditorija.
—● utt.
Starptautisks jauniešu seminārs
●—— Skat. sadaļu "Nacionāls jauniešu seminārs".
——● Aktīva partnerība projekta idejas izstrādē un sagatavošanā.
—● Regulāras plānošanas tikšanās klātienē vai virtuāli starp partneriem.
●— Savlaicīga biļešu rezervēšana.
—● utt.
  ———● Skat. sadaļu "Nacionāls jauniešu seminārs".
—● Finanšu plūsma īstenojot projektu partnerībā.
—● Aktivitāšu plāna izmaiņu saskaņošana ar partneriem un aģentūru.
—● utt.
  ————● Skat. sadaļu "Nacionāls jauniešu seminārs".
—● Projekta rezultātu izplatīšana visās partnervalstīs. —
—● Projekta izvērtēšana starp partneriem.
—● utt.

Pilnā tabula "Projekta īstenošana"