Pieredzes stāsti

Kāpēc jaunieši nevēlas sākt biznesu savā dzimtajā pusē?

Nevienam nav noslēpums, ka vietas attīstības pamatā ir motivēti cilvēki, kas attīsta uzņēmējdarbību un ceļ vietas ekonomiku. Tāpat nav noslēpums, ka iedzīvotāju, īpaši jauniešu, lauku apvidos paliek arvien mazāk, no reģionu pilsētām un laukiem cilvēki aizplūst uz lielākām un attīstītākām pilsētām, ārzemēm. Kāpēc tā? Kāpēc jaunieši nevēlas palikt un sākt uzņēmējdarbību savā dzimtajā pusē? Kādas ir tās problēmas, kas kavē, baida, mulsina ceļā uz savu biznesu?

„Gribu zināt un piedalīties”

Daugavpils novada domes jaunatnes projektu koordinatore un jaunatnes lietu speciāliste sadarbībā ar Skrudalienas biedrības „Silenes stariņi”, Kalupes biedrības „Vitrāža” un Naujenes biedrības „Esam kopā” jauniešiem, kā arī sadarbībā ar jaunatnes lietu atbildīgajiem no pagastiem, jauniešiem – neformālajiem līderiem no pagastiem un citām iesaistītajām personām 2011. gadā organizēja projektu „Gribu zināt un piedalīties” Daugavpils novada 19 pagastos. Projekts tika iesniegts 5.1. apakšprogrammā „Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Latvijas jaunatnes politikas forums 2010

Ir tikai viena iespēja, kā celt ikviena Latvijas iedzīvotāja, pašvaldības un visas valsts labklājību, – tā ir pārdomātas un mērķtiecīgas jaunatnes politikas ieviešana! Ar tik pārdrošu apgalvojumu pērn rudenī uzrunāja Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010 dalībniekus biedrības „Jauniešu konsultācijas” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Ar valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atbalstu pēc četru gadu pārtraukuma atkal bija iespēja runāt par jauniešiem Latvijas mērogā.