2011. gada projektiem

DOKUMENTI 2011. GADA JAUNIEŠU UN JAUNATNES POLITIKAS VEIDOTĀJU TIKŠANĀS PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu gala atskaites anketa (2011.gada projektiem)   Šī ir jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu gala atskaites anketa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    2011.
 

  Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar  jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekta gala atskaites anketu. Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites@jaunatne.gov.lv   2011.
    Programmas vadlīnijas (latviešu valodā) 2011. gadam   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    2011.
    Programmas vadlīnijas (angļu valodā) 2011. gadam   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    2011.
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.