Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir strukturētais dialogs?
Strukturētais dialogs ir diskusiju un konsultāciju kopums, kur politiķi Eiropas un nacionālajā līmenī izzina jauniešu viedokli un intereses un ņem to vērā, veidojot politiku. Debates ir strukturētas pēc tēmām un laika un var iekļaut pasākumus (semināri, konsultācijas u.c.), kur jaunieši var diskutēt par noteiktajām tēmām savā starpā un ar ES politiķiem.
Vairāk informācijas par strukturēto dialogu ir pieejama Eiropas Komisijas jaunatnes tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/youth/policy/structured-dialogue_en.htm .

Kādas neformālās izglītības metodes var pielietot jauniešu politikas projektos?
Tās var būt jebkuras no neformālās izglītības metodēm, kas atrodamas kādā no aģentūras izveidotajām brošūrām u.c., kā arī pavisam jaunas, projektu īstenotāju radītas metodes. Jāņem vērā, ka šajos projektos uzsvars nebūt nav uz „standartmetožu” pielietojumu (apaļā galda diskusijas, semināri, debates u.tml.), bet arī uz dažādām interaktīvākām metodēm (lomu spēles, simulācijas, Pasaules kafejnīca u.c.). Ir ieteicams atrast labu balansu starp dažādām projektā pielietotajām neformālās izglītības metodēm, lai nodrošinātu pēc iespējas dažādāku mācīšanās procesu projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

Kam ir jānodrošina līdzfinansējums projektā un kas var būt līdzfinansējums?
Līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs pats vai vienojoties ar vietējo pašvaldību, ziedotājiem, sponsoriem u.c., galvenais nosacījums, ka tas nevar būt cits Eiropas Kopienas finansējums. Līdzfinansējums var būt jebkāds ieguldījums naudiskā izteiksmē, kā arī tas var būt ieguldījums natūrā. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Programmas vadlīniju C daļu.