2010.gads

2010. gada februāris - neviens projekts netika apstiprināts.

2010. gada aprīlis

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Latvijas jaunatnes organizācija "Tellus"
  Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas Nacionālā konference 2010: Videi draudzīga Eiropa - caur pieredzi un izpratni   10309,22   Blaumaņa iela 11/13 - 19, Rīga, LV-1011

2010. gada jūnijs

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Latvijas jaunatnes padome"
  Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā Eiropas Savienības Dānijas un Kipras prezidentūras laikā   6495,15   Torņa iela 4, Rīga, LV-1050

2010. gada septembris - neviens projekts netika apstiprināts.

2010. gada novembris
- neviens projekts netika apstiprināts.