2008.gads

2008. gada februāris - neviens projekts netika apstiprināts.

2008. gada aprīlis

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs "Nāc līdzi!"
  Konference par jauniešiem un iecietību un dažādu tautību sadarbību   4000,00    
  Latvijas Jaunatnes organizācija "Tellus"   LNK2008-Latvijas jauniešu balsis pāri Eiropai   20675,11    

2008. gada jūnijs

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Latvijas jaunatnes padome
  Jauniešu vilciens   29804,25    

2008. gada septembris - neviens projekts netika apstiprināts.

2008. gada novembris
- neviens projekts netika apstiprināts.