Projekta īstenošana

           
  Iniciatīvas sagatavošanas posms   Iniciatīvas realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Nacionāla jauniešu iniciatīva ● —Kopīga jauniešu grupas izstrādāta ideja.
● ——Mērķauditorijas apzināšana.
● ——Regulāras darba grupas tikšanās.
● ——Pieturēšanās pie projekta mērķa.
● ——Jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana.
utt.
  ●— Projekta īstenošana pēc plāna ar izmaiņu iespējām reaģējot uz dalībnieku vajadzībām.
●— Iespējamie finanšu līguma grozījumi.
●— Logo lietošana publikācijās.
●— Izmaksu pareiza uzskaite.
— utt.  
  ●— Projekta izvērtēšanas metodes un periodi.
●— Youthpass.
●— Projekta rezultātu izplatīšana, logo lietojums, sasniedzamā mērķauditorija.
— utt.
Starptautiska jauniešu iniciatīva ●—— Skat. sadaļu "Nacionāla jauniešu iniciatīva".
●—— Viena projekta īstenošana paralēli visās iesaistītajās partnervalstīs.
●— IPV jeb ieprieksējās plānošanas vizīte.
— utt.
  ●——— Skat. sadaļu "Nacionāla jauniešu iniciatīva".
●— Finanšu plūsma īstenojot projektu partnerībā.
●— Aktivitāšu plāna izmaiņu saskaņošana ar partneriem un aģentūru.
— utt.
  ●———— Skat. sadaļu "Nacionāla jauniešu iniciatīva".
●— Projekta rezultātu izplatīšana visās partnervalstīs. —
●— Projekta izvērtēšana starp partneriem.
— utt.

 

Pilnā tabula "Projekta īstenošana"