Pieredzes stāsti

Ar sauli plaukstā

Projekta „Ar sauli plaukstā” mērķis ir mainīt apkārtējo attieksmi pret cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām - neatstumt un neignorēt viņus, jo mēs katrs esam ar saviem plusiem un mīnusiem. Projektu īsteno neformāla jauniešu grupa, kas pulcējas Cēsu pieaugušo izglītības centrā.

Apkārtējo dažādība un līdzība

Viss sākās ar vairākiem projekta rakstīšanas semināriem, pēdējais bija tieši bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie vanagi” organizētais, pēc kura mēs sapratām: arī mums ir daudz ideju, kuras mēs vēlētos īstenot, un, protams, beidzot arī praktiski izmantot visu iepriekš iemācīto un dzirdēto. Pati projekta ideja tapa uzreiz pēc pirmās projektā iesaistīto dalībnieku tikšanās, jo jau tad bija skaidrs, ka galvenais mērķis ir iesaistīt visa vecuma pārstāvjus – gan vecākus, gan jauniešus, gan bērnus. Tā kā projektu rakstīja jaunieši, visas aktivitātes tika saplānotas pēc novērotajām jauniešu interesēm, savukārt ar atbalsta personas palīdzību salikām kopā visas idejas un formulējām projekta mērķi.

Sapratnes zibsnis

Projektu „Sapratnes zibsnis” īstenoja aktīvi jaunieši no biedrības „Audiovizuālā platforma”, kuri 2009.gada maijā sāka realizēt savu iniciatīvu – kopīgi sadarbojoties, veicināt jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, kā instrumentu izmantojot radošo pašdarbību, kā arī sekmēt vietējās sabiedrības sapratni un iecietību attiecībā uz jauniešiem ar invaliditāti.

Atver logu pasaulei

Pirms gada Anglijā vecā muižā notika mazliet neparasts jauniešu apmaiņas projekts. Kāpēc neparasts? Jo tās jaunākajam dalībniekam bija tikai četri mēneši. Kā tas iespējams? Pavisam vienkārši – jauniešu apmaiņā piedalījās jaunie vecāki kopā ar saviem bērniem no sešām valstīm, tai skaitā indiāņu izcelsmes meitenes no Dienvidamerikas.

Lapas