Pieredzes stāsti

CĒSIS-KINO-IDENTITĀTE

30. novembrī,  pēc  10 mēnešu rosīga darba filmējot, montējot, fotografējot, meklējot, rakstot, mācoties, intervējot, sniedzot  intervijas, ir noslēdzies jauniešu iniciatīvas projekts „Cēsis-Kino-Identitāte”. 2010. gada 1. novembrī iesniegts „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā” ar mērķi ar neformālās izglītības metodēm un kino starpniecību iepazīstināt jauniešus ar viņu novada kino vēsturi, apgūstot jaunas prasmes iepazīt sevi, savu tuvāko apkārtni, novadu, līdzcilvēkus un nacionālās vērtības, rast identitāti un piederību, un šā gada 1. februārī uzsākts, nu ir nonācis finiša taisnē. Projekta laikā kaut vienu reizi piesaistīti 44 jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem.

„Daba – piedzīvojums – daba”

„Daba – piedzīvojums – daba” ir jauniešu iniciatīvas projekts, kuru veidoja jaunieši no biedrības „homo ecos:” un kurā 20 jaunieši no 4 dažādām Latvijas pilsētām – Talsiem, Kuldīgas, Aizputes un Saldus – piedalījās komandu sacensībās par vides un ilgtspējības tematiem. Sacensības ilga no 2010. gada novembra līdz 2011. gada maijam, tās bija sadalītas piecos posmos. Katrā posmā komandai bija gan jāpiedalās kādā tematiskā pasākumā, gan jāsagatavo un jāprezentē kāds uzdevums.

Media4Youth

2010. gada 22. novembrī aizsākās jauniešu iniciatīvu apmaiņu projekta „Media4Youth” īstenošana programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Projekta organizatori bija Jauniešu Atvērtais Centrs „JACis” no Rēzeknes (Latvija) un Tammiku ģimnāzija no Kohtlas un Jarves (Igaunija). Projekta realizācija ilga 7 mēnešus. Tā ideja bija noskaidrot un labāk izprast masu mediju nozīmi, to darbību un informācijas nepieciešamību ikviena cilvēka dzīvē.

Lapas