Kas ir jauniešu iniciatīvas?

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 

 

Ja tevī jau labu laiku burbuļo jauna un radoša ideja un tu kopā ar saviem domubiedriem esi gatavs uzņemties iniciatīvu, lai to realizētu tepat savā pagastā vai pilsētā, tad nekavējies un dari to ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu! Jauniešu iniciatīvas ir visvienkāršākā no apakšprogrammām programmā „Jaunatne darbībā”. Tas var būt tavs pirmais solis programmā. Tev tikai nepieciešams apvienoties 4 jauniešu grupā, apskatīt apkārt, vai ir kāds jautājums, ko tu vēlies risināt savā vietējā sabiedrībā vai nacionālā mērogā, vai vienkārši vēlies apgūt prasmes, kas tev var noderēt nākotnē, darbojoties sabiedriskajā organizācijā vai savā uzņēmējdarbībā.

Jauniešu iniciatīvas projekti ir iespēja jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot projektu vietējā līmenī – savā skolā, pagastā, pilsētā – reģionālā vai nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Jauniešu iniciatīvas projektos tiek pielietoti netradicionāli, radoši interesējošo jautājumu un problēmu risinājumi. Iniciatīvas projektus var īstenot nacionālā un starptautiskā līmenī. Iniciatīvas projekta ietvaros jaunieši var veicināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, rūpēties par sociāli apdraudētām grupām, organizēt pasākumus skolā, pagastā, vai pilsētā, pētīt apkārtējo vidi vai vēsturi utt. Jauniešu iniciatīvas projekts ir tava iespēja pierādīt sev un citiem, ka tu jau tagad spēj uzņemties atbildību, atrast veiksmīgus risinājumus problēmām, kas tevi satrauc, sadarboties ar vienaudžiem, skolotājiem, skolas administrāciju, pašvaldību un uzņēmējiem.


Savas organizācijas dibināšana
Inovācijas
 Laika un budžeta plānošana
 Komandas darbs
 Sadarbība
 Iegūto prasmju, zināšanu izmantošana ikdienā
 Radošums
Iespēja kopā ar projekta domubiedriem attīstīt ideju, ko nākotnē var īstenot kā savu biznesu

Projekta iesniedzējiem nav obligāti jābūt kādas NVO biedriem. Pietiks, ka grupā apvienosies 4 jaunieši, kurus vieno ideja. Par šīs grupas juridisko personu var kļūt jebkura bezpeļņas organizācija.
Projekta īstenotājiem jābūt vecumā no 18 līdz 30 gadiem, taču, ja projekts tiek īstenots atbalsta personas vai jaunatnes darbinieka pavadībā, to var īstenot arī jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Gan nacionālie, gan starptautiskie jauniešu iniciatīvas projekti ilgst no 3 līdz 18 mēnešiem, ieskaitot sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, rezultātu izplatīšanas un izmantošanas pasākumus.

 
 Projekta izmaksas (Nacionālā jauniešu iniciatīva) (4600 eiro)
 Projekta izmaksas (Starptautiskā jauniešu iniciatīva) (6800 eiro)
 Ar atbalsta personu saistītās izmaksas (850 eiro)
 Ceļa izmaksas (tikai starptautiskajām jauniešu iniciatīvām). Starptautiskā jauniešu iniciatīvā līdzfinansējums ir obligāti nepieciešams (30%), ja plānotas ceļa izmaksas.
Atcerieties, šie ir tikai daži formālie kritēriji, taču, rakstot projektu, būs jāņem vērā pilnīgi visi jauniešu iniciatīvas projektu formālie kritēriji (skat. detalizētāk par projektu iesniegšanu un projektu īstenošanu). Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām.


(!) Izdevums „Tavas iniciatīvas rokasgrāmata” Tev palīdzēs labāk izprast, kas ir jauniešu iniciatīvas projekts, un rokasgrāmatā Tu atradīsi dažādas metodes un instrumentus, kas Tev palīdzēs veiksmīgi izstrādāt un īstenot jauniešu iniciatīvas projektu.
Jūs kopā ar citu valstu jauniešiem varat izpētīt, mainīt un  ietekmēt kādu jautājumu, vienlaikus mācoties citu valstu pieredzi.  Jaunieši rada kopīgas idejas, un tās izpauž projektā.
Projekts tiek īstenots paralēli katrā no partnervalstīm, taču iespējamas arī kopīgas aktivitātes, kas var notikt vienā vai abās partnervalstīs.
Lasi vairāk par to, kas ir starptautiska jauniešu iniciatīva, Programmas vadlīnijās un skaties projektu piemērus izdevumā „Starptautiskās jauniešu iniciatīvas”.

 Kā veidot starptautisku iniciatīvu (filmas)