Projekta īstenošana

  Demokrātijas projekta sagatavošanas posms   Demokrātijas projekta realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Jauniešu demokrātijas projekti ● ——— Aktīva partnerība projekta idejas izstrādē un sagatavošanā.
●— Regulāras plānošanas tikšanās klātienē vai virtuāli starp partneriem.
●— Savlaicīga biļešu rezervēšana.
— utt.
  ●——— Gadījumi, kad projekts jāatceļ.
●— Finanšu plūsma īstenojot projektu partnerībā.
●— Aktivitāšu plāna izmaiņu saskaņošana ar partneriem un aģentūru.
— utt.
  ●——————— Projektu izvērtēšanas metodes.
●———— Projekta rezultātu izplatīšana visās partnervalstīs. —
●———— Projekta izvērtēšana starp partneriem.
— utt.

 

Pilnā tabula "Projekta īstenošana"