Projekta iesniegšana

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 

Kā tikt līdz savam projektam?

 

Projektu iesniegšanas termiņi: 1.februāris; 1.maijs; 1.oktobris

Projektu iesniedzēji:
- nevalstiska organizācija
- valsts/pašvaldības iestāde, pašvaldība
- neformāla jauniešu grupa (neformālas grupas gadījumā viens no grupas dalībniekiem uzņemas grupas pārstāvja lomu un uzņemas atbildību grupas vārdā)
- Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā

Jāpiebilst, ka projektu nevar iesniegt ne SIA, ne individuālie uzņēmumi, ne pašnodarbinātas personas, ne cita veida personas, kuru darbībai ir peļņas gūšanas raksturs.

Projekta iesniedzējs, kurš uzņemas koordinatora lomu, iesniedz aizpildītu elektronisko veidlapu jeb e-formu visu partneru vārdā.2013. gadā papildus drukātajai projektu iesnieguma veidlapai, projekti (izņemot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektus) ES programmā „Jaunatne darbībā” tiek iesniegti, aizpildot elektronisko veidlapu (e-formu), kas ir pieejama zemāk.

1. Pirms e-formas aizpildīšanas, lūdzu rūpīgi izlasi tās lietošanas pamācību!
„Jaunatne darbībā” e-formas lietošanas pamācība 2013
Izmantojiet šo pamācību, lai aizpildītu jebkuru no programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas e-formām, izņemot Eiropas Brīvprātīgo darbu (EBD).

2. Kad pamācība ir izlasīta, klikšķini uz e-formas faila un lejupielādē (saglabā) to savā datorā!
Programmas „Jaunatne darbībā” e-forma 2013

Lai lejuplādētu šo failu, ir jānoklikšķina ar labo peles taustiņu uz tā un tad jāizvēlas iespēja Saglabāt saiti kā... (Save Target As... vai Save Link As), un saglabāt failu uz sava datora.
E-forma ir PDF formātā un to var aizpildīt ar Adobe Reader, kas bezmaksas programma un to var instalēt http://get.adobe.com/reader/. Jums būs nepieciešama Adobe Reader 10.1.4 versija.

Noderīgi! Pamācība angļu valodā par e-formas aizpildīšanu (izstrādājusi Īslandes Nacionālā aģentūra): http://www.youtube.com/watch?v=hq7w8TYZwkA&feature=share

3. Kad e-forma ir pilnībā aizpildīta un apstiprināta, iesniedz to tiešsaistē līdz 2013. gada 1.oktobra plkst. 24.00 (ieskaitot). Aizpildītais iesniegums tiks automātiski nosūtīts uz Eiropas Komisijas datubāzi.
Pēc veiksmīgas e-formas iesniegšanas iesniegumam tiks piešķirts ID (identifikācijas) numurs. Pēc ID piešķiršanas, izdrukā e-formu (turpmāk – izdrukātais projekta iesniegums).

4. Izdrukātajam projekta iesniegumam pievieno pavadvēstuli un, ja nepieciešams, citus dokumentus:
4.1. parakstītus priekšlīgumus no partneriem ārvalstīs - starptautiskajiem projektiem (Part III - oriģināls vai kopija) Detalizēta informācija par e-formas aizpildīšanu projektos, kur nepieciešams priekšlīgums
Forma informācijas iegūšanai no partneriem
Paraugs partneru savstarpējā līguma noslēgšanai (Eiropas Komisija iesaka slēgt šādu vienošanos starp partneriem, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu atbildību projektā).
4.2. Plānoto pasākumu laika grafiku
4.3. citus nepieciešamos dokumentus (piemēram, pasākuma programmu). Skat. konkrēto apakšprogrammu.

5. Pārskati vēlreiz savu projekta iesniegumu (izmanto kontroles lapu (L daļa e-formā)) un paraksti iesniegumu paredzētajā vietā (K daļa e-formā) (tiesības parakstīt projekta iesniegumu ir likumiskajam pārstāvim).

6. Kad visi vajadzīgie dokumenti ir pievienoti projekta iesniegumam, to caurauklo. Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu

  7. Nogādā projekta iesniegumu aģentūrā līdz noteiktajam termiņam:
7.1. Nosūti projekta iesniegumu pa pastu uz adresi: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 (pasta zīmogs nosūtot ne vēlāks kā 2013. gada 1.oktobris);
VAI
Ienes projekta iesniegumu personīgi aģentūrā līdz 2013. gada 1.oktobra plkst.16.00. Aģentūras atrašanās vieta: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/kontakti
7.2. Projekta iesnieguma elektronisko versiju nosūti uz e-pasta adresi: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv
 

1) Noklikšķini ar labo peles taustiņu uz e-formas faila;
2) Izvēlies iespēju „Saglabāt saiti kā” (Save Target As vai Save Link As);
3) Saglabā failu (e-formu) savā datorā;
4) Aizpildi e-formu un to apstiprini;
5) Iesniedz e-formu tiešsaistē;
6) Sagaidi apstiprinājuma paziņojumu un piešķirto e-formas ID;
7) Izdrukā e-formu papīra formātā;
8) Projekta iesniegumam pievieno pavadvēstuli un citus nepieciešamos dokumentus;
9) Nodod parakstīšanai projekta iesniegumu likumiskajam pārstāvim;
10) Caurauklo projekta iesniegumu;
11) Nogādā projekta iesniegumu aģentūrā noteiktajā termiņā - pa pastu vai atnesot personīgi;
12) Elektronisko versiju nosūti uz e-pastu juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv.

Ja rodas jautājumi, droši zvani uz t. nr. 67358062 vai raksti uz juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv.
Detalizēts apraksts par projektu iesniegšanu šeit: Projektu_iesniegšana

PROJEKTA PAPILDINĀJUMU IESNIEGŠANA (!)
Atgādinām, ka jebkuri projekta papildinājumi aģentūrā jāiesniedz ar pavadvēstuli.

DOKUMENTI

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Jauniešu demokrātijas projektu vadlīnijas (latviešu valodā)   Jauniešu demokrātijas projektu vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot jauniešu demokrātijas projektus.     14.01.2013.
    Finansēšanas noteikumi   Projekta budžets jāizstrādā saskaņā ar šiem finansēšanas noteikumiem. Dokumentā atradīsiet tabulu, kurā norādītas vienotās likmes un vienības izmaksas dalībniekam dienā visām Eiropas valstīm, tajā skaitā arī Latvijai.     21.01.2013.
    Programmas vadlīnijas 2013 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    21.01.2013.
    Programmas vadlīnijas 2013 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu    09.01.2013.
      Finanšu līguma paraugs   Finanšu līguma paraugs projektam programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros. Šāds līgums tiks slēgts gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts.     09.05.2013.
      Par konta atvēršanu Valsts kasē - paraugs   Varat izmantot šo paraugu, informējot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par konta atvēršanu Valsts kasē.     03.01.2012.
       Kontroles lapa   Kontroles lapa palīdz vēlreiz pārliecināties, vai projekta iesniegums sagatavots saskaņā ar Programmas vadlīnijās minētajām prasībām.     27.06.2013.
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.     05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu         27.06.2013.