Kas ir demokrātijas projekti?


No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 

 

Jauniešiem, kurus interesē ne tikai sabiedrībā notiekošās norises, bet arī iespēja līdzdarboties un tās ietekmēt, ir iespēja veidot jauniešu demokrātijas projektus.
Šādi projekti apvieno dažādu valstu jauniešus, kuriem ir kopīgi uzskati, vēlme dalīties pieredzē, apmainīties ar labām idejām, kā arī sagatavot risinājumu kādai kopīgai problēmai.
Darbojoties komandā, jauniešiem ir iespēja īstenot projektu, kura ietvaros viņi vēlas kaut ko izmainīt, kā arī iespēja iesaistīties pašiem savas nākotnes veidošanā.-Izpratīsi, ko īsti nozīmē līdzdalība un kādas ir Tavas tiesības un atbildības!
-Spēsi pārliecinoši komunicēt!
-Labāk apzināsies savas spējas!
-Iemācīsies sadarboties grupā, apgūsi projektu plānošanu, veiksmīgāk spēsi pieņemt lēmumus un sadarboties ar pieaugušajiem!
-Labāk pratīsi paust idejas citu valstu jauniešiem!
-Tiešā veidā uzzināsi citu valstu pieredzi!Jauniešu demokrātijas projektu temati ir Eiropas nākotne un Eiropas jaunatnes jomas politiskās prioritātes, tāpēc projektos jaunieši, sadarbojoties ar lēmumu pieņēmējiem, var risināt sev būtiskas problēmas, ietekmēt lēmumus, ierosināt politiskus lēmumus jaunatnes jomā.


Jauniešu demokrātijas projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Projektā kopā jābūt vismaz 16 dalībniekiem.
Projekta partneriem ir jābūt no vismaz divām dažādām valstīm un katrā iesaistītajā valstī ir jābūt vismaz diviem dažādiem partneriem, kas var būt, piemēram:
•    bezpeļņas organizācija vai asociācija;
•    vietēja, reģionāla vai nacionāli institūcijai, kas strādā ar jauniešiem;
•    neformāla jauniešu grupa;
•    Eiropas līmeņa organizācija, kas darbojas jaunatnes jomā.

 •    „Jaunatne darbībā” finansē līdz 75% projekta kopējo izmaksu
•    Nepieciešams līdzfinansējums (jābūt izsekojamam)
•    Maksimālais finansējums: 50 000 €
•    Nav minimālā finansējuma; var būt arī nelieli projekti (projektu norise: 3-18 mēneši)


Atcerieties, šie ir tikai svarīgākie formālie kritēriji, taču, rakstot projektu, būs jāņem vērā pilnīgi visi Jauniešu demokrātijas projektu Formālie kritēriji (skat. e-formas kontroles lapu). Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām. Detalizētāka informācija par projektu iesniegšanu  un projektu īstenošanu.