2007.gada projektiem

DOKUMENTI 2007. GADA JAUNIEŠU DEMOKRĀTIJAS PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Jauniešu demokrātijas projektu gala atskaites anketa (2007. gada projektiem)   Šī ir jauniešu demokrātijas projektu gala atskaites anketa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    2007.
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.
      Atlikuma maksājuma pieprasījums   Kopā ar gala atskaiti projekta iesniedzējam jāiesniedz atlikuma maksājuma pieprasījums. Atlikuma maksājuma pieprasījumā jānorāda finansējuma apmērs, kas vēl jāsaņem no Nacionālās aģentūras.   05.10.2012.