Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir minimālais dalībnieku skaits no katras projektā iesaistītās partnerorganizācijas?
Kopā projektā jābūt iesaistītiem vismaz 16 jauniešiem vecumā no 13-30 gadiem, taču vēlams projektā iesaistīt vienādu skaitu dalībnieku no katras partnerorganizācijas. Piemēram, ja projektā ir iesaistītas 4 organizācijas (2 dažādas organizācijas no katras valsts), tad no katras organizācijas nepieciešami vismaz 4 dalībnieki.
 

No kādām valstīm var būt partneri Jauniešu demokrātija projektos?
Partneri var būt programmas „Jaunatne darbībā” valstīm, kas ir: Eiropas Savienības dalībvalstis un kandidātvalsts; Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) un vienlaikus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis (Norvēģija, Lihtenšteina, Islande)
 

Vai pašvaldību darbiniekiem, kas piedalās Jauniešu demokrātijas projektā, ir vecuma ierobežojumi?
Ja projektā ir iesaistīti vismaz 16 jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, tad pašvaldības darbinieki, kas ir iesaistīti jauniešu demokrātijas projektā, var būt vecumā virs 30 gadiem.
 

Vai ceļa izdevumus no projekta līdzekļiem var apmaksāt tikai 70% apmērā?
Projekta organizatoriem pašiem ir jāvienojas, vai tie vēlas apmaksāt ceļa izdevumus 100% apmērā, vai tomēr kādu daļu sedz dalībnieki, kas tādā gadījumā būs projekta līdzfinansējums, taču ceļa izdevumus var apmaksāt arī 100% apmērā.