Pieredzes stāsti

Starpkultūru izglītība pasakās

Eiropas Komisijas programma „Jaunatne darbībā” piešķīra finansējumu biedrības „Galaktika” projektam „Starpkultūru izglītība pasakās”, ko īstenojam kopā ar jauniešu organizāciju no Polijas „Klub Alumna”. Kamēr citi jaunieši brīvlaiku pavadīja Latvijā atpūšoties, jaunieši ar prezidenti Sarmīti un vadītāju Ingunu jau 24. martā devās uz tālo Polijas pilsētu Mislenicu, kas atrodas netālu no Krakovas, lai septiņas dienas piedalītos jauniešu apmaiņā.

Kultūru karuselī!

Atceros bērnībā skatītās filmas un tur redzētos „dziedošos” karuseļus – tādus uz riņķi skrienošus, kas palēnām, mūzikai skanot, atnes pasažierim daudz smaidu, laimes un prieka brīžus. Kā neiztrūkstošu sastāvdaļu tur vienmēr varēja ieraudzīt baltu vai rozā cukurvati daudzo mazo karuseļa vērotāju roķelēs. Līdzīga noskaņa mani pārņem, kad atminos 2007. gada jauniešu starptautisko apmaiņu Jaunsvirlaukas pagastā, kad mēs visi bijām šāda, tikai daudz aizraujošāka, kultūras karuseļa pasažieri.

Gaismas bruņinieki

Biju piedalījusies jau vairākos apmaiņas projektos un divus gadus darbojusies jauniešu organizācijā, kad sapratu, ka arī es gribētu kaut ko tādu „uzcept”. Bet nezināju, kā, un nejutos īsti pārliecināta, vai tas vispār ir iespējams. Man šķita, ka projektu rakstīšana un vadīšana domāta vecākiem un ar lielāku pieredzi apveltītiem cilvēkiem – tāda es vēl nejutos. 2007. gada janvārī programmu „Jaunatne” nomainīja „Jaunatne darbībā”, un tam par godu rīkoja konferenci, kurā sniedza informāciju, kas mani interesēja. Noklausījos un sapratu, ka, neņemot vērā tik sarežģītus un nopietnus vārdus kā „valorizācija” un „sociālā iekļaušana”, tāds „zaļknābis” kā es drīkst, var un tiek rosināts rakstīt jauniešu apmaiņu projektu un ka tas pavisam noteikti ir manos spēkos, jo man bija gan atbalsta persona, gan domubiedri mūsu organizācijā.

Dzimumu līdztiesība: Get cracking!

2007. gada nogalē, no 24. novembra līdz 2. decembrim, Jelgavas rajona Staļģenē 9 dienas Zemgales Nevalstisko organizāciju atbalsta centra rīkotajā starptautiskajā jauniešu apmaiņas programmā piedalījās 32 jaunieši no Itālijas, Bulgārijas, Turcijas un Latvijas, lai iepazītu cits citu un kopīgi diskutētu par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Kā jau pienākas, diskutējot par šādu tēmu, visas grupas bija sabalansētas – 4 puiši un 4 meitenes. Latvijas grupas jaunieši bija no dažādām vietām – no Jelgavas, Rīgas, Aizkraukles, Dobeles un Madonas.

Betona mežs

Jau no bērnības gadiem esmu dzīvojusi Rīgas piepilsētā Salaspilī. Un tikpat ilgi esmu bijusi arī mazā māksliniecīte. Tā, laikam ejot, redzēju, cik pilsēta ir pelēka un cik drūmu iespaidu rada ne vien paši cilvēki, bet arī vide. Mājas, ielas un koki tik pelēki un cilvēku sejas neapmierinātas. Savos iespaidos ar mani dalījās arī kaimiņi rīdzinieki – BETONA MEŽS. Tātad kaut kas bija jādara mums (pilsētniekiem) pašiem.

Lapas