Kas ir jauniešu apmaiņas? 

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 

 

Tev un taviem domu biedriem ir lieliska ideja, bet jūs nezināt, kā to realizēt? Lūk, reāla iespēja īstenot savu ideju kopā ar vienaudžiem no citām valstīm - izveidot kopīgu Jauniešu apmaiņas projektu. Nav būtiski vai pārstāvat organizāciju, skolu, vai vienkārši esat domubiedru grupa, kurus vieno kopīga ideja,- jums ir iespēja doties uz kādu valsti, vai arī uzņemt pie sevis citu valstu jauniešus, lai kopīgi realizētu paši savu jauniešu apmaiņu.


Ikvienam jaunietim, arī tev ir iespēja piedalīties programmas "Jaunatne darbībā” apmaiņas projektos! Iesaistīties var jebkurš neatkarīgi no svešvalodas zināšanām, finansiālajiem apstākļiem un citiem kritērijiem.


Zināšanas, pieredze un prasmes par apmaiņas projekta tēmu
Pieredze starptautiska projekta plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā
Komunikācijas prasmes un svešvalodu uzlabošana
Mācīšanās pieņemt atšķirīgo, pārvarēt stereotipus un aizspriedumus
Citu kultūru iepazīšana
 Un citi

Apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība, rasisms, ksenofobija, kultūras mantojums, vide, cīņa pret narkotikām un citu. Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. Jauniešu apmaiņas projektu pasākumos jābūt izteiktai Eiropas dimensijai, projektam jābūt balstītam uz neformālās izglītības principiem un īstenotam ar neformālās izglītības metodēm. Vairāk par neformālo izglītību.

Apmaiņas projektu būtisks nosacījums ir jauniešu iesaistīšana visos projekta realizācijas posmos - sagatavošanā, realizēšanā un novērtēšanā, kas praktiski nozīmē: "Nekas par jauniešiem bez jauniešiem!”.
Katram apmaiņas projektam ir uzņēmējgrupa un viena vai vairākas nosūtītājgrupas. Apmaiņas projektu realizē vismaz divas programmas dalībvalstis, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts.
Projekta partnerus var atrast arī mūsu mājas lapā sadaļā "Meklē partnerus projektam?”

Apmaiņas projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Tajos jāiesaista ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībniekus, neskaitot nacionālo grupu līderus, turklāt pašām grupām jābūt sabalansētām dalībnieku skaita ziņā. Apmaiņas pasākumu norises ilgums ir 6 līdz 21 diena (neskaitot ceļā pavadīto laiku).

Projektu izvērtēšanā, ja projekti ir līdzīgi pēc kvalitātes, priekšroka tiks dota tiem, kuros veiksmīgāk iekļautas programmas vispārējās prioritātes un apmaiņas projektu specifiskās prioritātes, kā arī projektiem, kuros projekta iesniedzējs iesniedz projektu pirmo reizi un realizē divpusēju jauniešu apmaiņu. 

Īstenojot šo projektu veidu, dalībniekiem ir iespēja saņemt Youthpass un projektu īstenotājiem ir pienākums par to informēt dalībniekus.

Projektā tev tiks segtas gandrīz visas izmaksas - uzturēšanās, aktivitāšu, apdrošināšanas izmaksas un  daļēji ceļa izmaksas.
Apmaksāti tev tiks 70% ceļa izdevumu (30% tavs līdzfinansējums)
Apmaksāti tiek 100% ceļa izmaksu Iepriekšējās plānošanas vizītei (IPV)
Projekta izmaksas (visi ar projekta īstenošanu tieši saistītie izdevumi (t.sk., sagatavošana, ēdināšana, naktsmītnes, telpu īre, apdrošināšana, aprīkojums, materiāli, izvērtēšana, rezultātu izplatīšana un izmantošana, turpinājuma pasākumi) = 34 eiro  x dalībnieku skaits x nakšu skaits pasākuma laikā
Ārkārtas izmaksas (vīzu izmaksas, vīzu saņemšana; IPV  (naktsmītnes un ēdināšana); izmaksas, kas saistītas ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām  un/vai īpašām vajadzībām)
Projekta apstiprināšanas gadījumā pirms projekta uzsākšanas tiks pārskaitīti tikai līdz 80% piešķirtā finansējuma (!)
Visi maksājumi (konkrētajā projektā) jāveic caur kontu Valsts kasē

Atcerieties, šie ir tikai daži formālie kritēriji, taču jums jāņem vērā pilnīgi visi jauniešu apmaiņas projektu formālie kritēriji (skat. e-formas kontroles lapu), pretējā gadījumā jūsu projekts var tikt noraidīts. Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām.

Lūk, video par jauniešu apmaiņas projektiem.