Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir programmas ”Jaunatne darbībā” finansēšanas kārtība?
Apstiprināšanas gadījumā, Jums tiek pārskaitīti 80% no Jums apstiprinātā projekta finansējuma apjoma 30 dienu laikā no brīža, kad Latvijas NA kontā tiek ieskaitīts finansējums.
 
Vai tas nozīmē, ka iespējama situācija, kad projekts sākotnēji pilnībā jāīsteno par saviem līdzekļiem?
Jā, jo parakstot deklarāciju, organizācija apliecina, ka tai ir tāda administratīvā un finansiālā kapacitāte, ka tā apņemas un spēj realizēt projektu pat par saviem līdzekļiem.
 
Kad tiek saņemts projekta finansējuma atlikums?
Projekta finansējuma atlikums, ja tāds ir, tiek pārskaitīts pēc projekta atskaites apstiprināšanas 60 dienu laikā no brīža, kad Latvijas NA kontā tiek ieskaitīts finansējums no EK.
 
Vai projektā drīkst piedalīties piemēram 15 jaunieši no Latvijas un 5 no Vācijas?
Nē. Projekta dalībnieku skaitam ir jābūt pēc iespējas sabalansētam, tas nozīmē to, ka no katras valsts nākošās jauniešu grupas ir skaitā vienādas. Pieļaujamās atšķirības ir ± 1 dalībnieks.
 
Kāds ir minimālais dalībnieku skaits projektos?
Grupu minimālais lielums ir: divpusējos projektos 8 dalībnieki katrā grupā, trīspusējos projektos 6 dalībnieki, daudzpusējos projektos 4 dalībnieki.
 
Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, noformējot projekta iesnieguma formu?
1. Nav aizpildīta attiecīgajai apakšprogrammai atbilstošā iesnieguma forma.
2. Konkrētajam iesniegšanas termiņam neatbilstoši projekta un apmaiņas uzsākšanas datumi.
3. Partnerorganizāciju apliecinājumi par piedalīšanos projektā nav iesniegti, nav salasāmi vai ir nepilnīgi aizpildīti (nav paraksta, neprecīzi vai vispār nav norādīts projekta nosaukums).
4. Nav aizpildīta atbilstošā sadaļa 6.daļā - Pieprasītais finansējums. Nav aizpildīts vai nepietiekami detalizēti izvērsts 1.pielikums (Pozīcijas virs EUR 100.00 jāatšifrē detalizētāk).
5. Projekta iesniegumu forma un deklarācija nav parakstīta vispār vai to nav parakstījis likumīgais pārstāvis.
 
Ko darīt, ja uz projekta iesniegšanas termiņu vēl nav saņemti visi partnerorganizāciju apliecinājumi par piedalīšanos projektā?
Projekta iesniegumam jāpievieno saņemtie partnerorganizāciju apliecinājumi (oriģināli vai faksa kopijas). Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, projekts nevar tikt virzīts izvērtēšanai.