Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā.

Sīkāka informācija par materiāliem:
Jolanta Sermā
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.: 67356251
E-pasts: jolanta.serma[at]jaunatne.gov.lv

 

             
  Žurnāls "Jaunatne Nr.39"    

Šoreiz žurnālā lasi par paveikto programmā „Jaunatne darbībā”, Latvijas un Šveices sadarbības programmā 2013. gadā, kā arī lieliskos pieredzes stāstus par brīvprātīgo darbu Nepālā un Jordānijā, par jauniešu interesi sākt pašiem uzņēmējdarbību un par to, kā koučingu izmanto dažādās valstīs. Uzzini arī par sadarbības veidošanu ar arābu valstu pārstāvjiem un iespējām iesaistīties Annas Lindes EuroMed fonda starpkultūru dialogam aktivitātēs!

  Žurnāls "Jaunatne Nr.38"    

Šajā numurā lasi:

-„Jaunatne darbībā” projektu īstenotāju pieredzes stāstus dažādajos „Jaunatne darbībā” projektu veidos un starptautisko apmācību dalībnieku atziņas.
-Eurodesk iespējas: portāls brauktvainebraukt.lv; profesijupasaule.lv
-Kādas iespējas piedāvā eTwinning?
-Latvijas un Šveices sadarbības programmas plānotās apmācības.

  Žurnāls "Jaunatne Nr.37"    

Šoreiz žurnālā uzzini gan par Latvijas un ārvalstu jauniešu paveikto tepat, Latvijā, gan par Latvijas jauniešu pieredzi projektos ārzemēs.

-Kādas idejas radās Kurzemes jauniešu reģionālajā forumā „Ievirzi Kurzemi!”?
-Cik daudz vērtīgu darbu Vaivaros un Bolderājā veic brīvprātīgās Inga un Terēza
no Vācijas!
-Arī Latvijas jaunieši kā brīvprātīgie ārzemēs dara daudz vērtīga – brīvprātīgā Aiva
pašreiz atrodas projektā Kamčatkā, Bistrinskas dabas parkā, kur viņa pēta pamatiedzīvotāju dzīvesveidu.
-Kādi secinājumi Leldei radās pēc starptautiskas pieredzes seminārā Lietuvā „Kā
veidot zaļus projektus?” un Lienei pēc jauniešu apmaiņas projekta Turcijā, kur
septiņu valstu komanda ķērās pie darba – intervēja vietējos iedzīvotājus, iegūstot viņu viedokli par iespējamo AES būvniecību.
-Kādas pārdomas radās jauniešu iniciatīvas projekta „Mana istaba – Tava istaba”
koordinatorei pēc projekta? Vai jūs kādreiz esat bijis bērnu namā?
-Kāpēc par jauniešu apmaiņas projektu „It was great!” tā dalībnieki var teikt: „Tas bija lieliski!” Projektā jaunieši pētīja subkultūras un grafiti!
-Kāpēc ir vērts piedalīties neformālās izglītības apmācībās?
-Ko neformālās izglītības apmācībās ieguva ieslodzījumu vietu jaunieši?
-Kas Erudīcijas konkursā ieguva galveno balvu?

  Žurnāls "Jaunatne" Nr.36      Žurnālā atradīsi atbildes uz jautājumiem:
-Vai Tu proti palūkoties uz bezdarbu kā uz iespēju – tik vērtīgo laiku, ko vari veltīt savai izaugsmei, jaunu ideju ģenerēšanai, testēšanai un sevis izmēģināšanai dažādās jaunās lomās?
-Ko nozīmē domāt un rīkoties ārpus „rāmja”?
-Kā projektā veicās tiem jauniešiem, kas paši nebaidās mainīties?
-Ko secināja jaunieši, kuri vēlējās izprast un nebaidīties no atšķirīgajām kultūrām, savā apmaiņas projektā
-Ko piedzīvoja brīvprātīgās Grieķijā un Rumānijā?
-Kāpēc vērts izmantot koučingu jaunatnes darbā?
-Ko iegūstam no Youthpass?
  Žurnāls "Jaunatne" Nr.35    

Šoreiz žurnālā lasi atskaņas no Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros rīkotā reģionālā foruma Daugavpilī „PAR jauniešiem reģionos: Latgales misija!” un japāņu vizītes Latvijā. Kā ierasts, žurnālā atradīsi arī „Jaunatne darbībā” projektu īstenotāju pieredzes stāstus dažādajos „Jaunatne darbībā” projektu veidos un starptautisko apmācību dalībnieku atziņas. 

  Žurnāls "Jaunatne" Nr.34    

Šoreiz žurnālā Tev būs iespēja doties uz tālām un eksotiskām zemēm – Japānu,Nikaragvu, Tunisiju, kā arī paceļot pa ES Kaimiņu reģioniem – Austrumeiropu un Kaukāza valstīm.

Šoreiz žurnālā vairāk uzzināsi:
-Kā Latvijas jauniešiem veicās Japānā apmaiņas programmā;
-Kā brīvprātīgā Santa Grīnberga nonāca Nikaragvā;
-Kāds ir jaunatnes darbs Tunisijā;
-Ko dara SALTO-YOUTH Austrumeiropas un Kaukāza resursu centrs;
-Kāda ir specifika, veidojot projektus ar ES kaimiņu reģionu valstīm.

Ja pēc šo stāstu izlasīšanas arī Tevī radās vēlme īstenot savu ideju ar jauniešiem no Latvijas vai kopā ar citu valstu jauniešiem, tad atgādinām, ka tieši tagad ir īstais laiks pārvērst savas idejas reālos projektos!