SALTO publikācijas

 

  ID buklets      

IDEJAS IEKĻAUŠANAI & DAUDZVEIDĪBAI
Praktisks buklets par to, kā padarīt jaunatnes darbu un starptautiskos projektus pieejamus sociāli izslēgtām grupām un kā piekļūt daudzveidīgākām mērķa grupām.

  Mācies darot       Šis Salto Resursu centra buklets ir par ES programmas "Jaunatne darbībā" Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem, kas vērsti uz sociālo iekļaušanu. Buklets paredzēts gan pieredzējušām organizācijām, gan organizācijām, kas tikai nesen uzsākušas dalību EBD.
  Veicinot nodarbinātību       Buklets par to, kā izprast jauniešu bezdarbu un izmantot programmas “Jaunatne darbībā” projektus kā instrumentu, lai nodrošinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām piekļuvi darba tirgum.
  Pasaule Laukos        Buklets „PASAULE LAUKOS” ir Salto Resursu centra veidotā bukleta "Village Interntional" latviskā versija. Buklets paredzēts lauku jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, lai palīdzētu uzsākt starptautisku jauniešu projektu izveidi. Bukletā atradīsiet informāciju par projekta partneru meklēšanu, projekta finansēšanu, kā arī pieredzējušu jaunatnes darbinieku padomus, kā stāties pretī izaicinājumiem, uzsākot projektu. Bukletā apskatīta lauku un izolēto reģionu specifika; uzskaitīti iemesli, kāpēc būtu jāizstrādā starptautiski jauniešu projekti laukos un kādi ir to ieguvumi; aplūkota jaunatnes darbinieka loma; apskatīti projektu vadīšanas principi, kā arī aprakstīti īstenoto projektu piemēri.
  Gatavs dzīvei      

Buklets sniedz pamatinformāciju un praktiskus padomus jaunatnes darbiniekiem, kā izmantot sportu kā izglītības metodi darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Sporta aktivitātes var palīdzēt jauniešiem būt labā fiziskā formā, bet sports kā izglītības metode var palīdzēt tiem patiešām būt „Gataviem dzīvei” .

   Radīt viļņus       Salto Resursu centra veidotā bukleta "Making Waves" tulkotā versija latviešu valodā. SALTO ir izveidojis šo bukletu jaunatnes darbiniekiem, kuri saskaras ar projekta redzamības, rezultātu izplatīšanas un izmantošanas prasībām savos projektos.
Vai jūs esat viens no tūkstošiem jaunatnes projektu organizētājiem Eiropā? Mēģiniet panākt pārmaiņas ar jaunatnes darbu? Varbūt vēlaties, lai projektam būtu lielāka ietekme? Tam ir vajadzīgs nedaudz vairāk piepūles un stratēģiskas domāšanas! Jūsu projekts ir kā akmens, kas iesviests ūdenī un rada viļņus. Šis buklets jums palīdzēs radīt iespējami lielākus viļņus.
   Neaizskarot       Salto Resursu centra veidotā bukleta "NO OFFENCE" tulkotā versija latviešu valodā. Šī bukleta mērķa grupa ir jaunieši likumpārkāpēji, bijušie likumpārkāpēji un tie jaunieši, kuri ir likumpārkāpēju riska grupā. Buklets ir kā resurss jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, cietuma darbiniekiem, probācijas darbiniekiem un visiem, kas strādā ar šo mērķa grupu. Buklets latviešu valodā pieejams tikai .pdf formātā.