Informatīvas lapas

  Informatīva lapa par Eiropas Brīvprātīgo darbu - vieglā valodā      
  Informatīva lapa par ES programmu "Jaunatne darbībā"      
  Informatīva lapa par ES programmu "Jaunatne darbībā"        
  Informatīva lapa par jauniešu apmaiņas projektiem         
  Informatīva lapa par jauniešu iniciatīvas projektiem        
  Informatīva lapa par Eiropas Brīvprātīgo darbu      

 

  Informatīva lapa par jauniešu demokrātijas projektiem un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem        
  Informatīva lapa jauniešiem - darba meklētājiem!       Informatīvā lapa jauniešiem, kuri ir darba meklējumos, - tiek parādīti galvenie ieguvumi (zināšanas, prasmes un pieredze, iesaistoties "Jaunatne darbībā" projektos), kā arī iekļauti pieredzes stāsti no jauniešiem, kuriem, īstenojot "Jaunatne darbībā" projektus, uzlabojās arī iespējas darba tirgū.
  Skaidrojošā vārdnīca projektu iesniedzējiem        
  Informatīvā lapa par programmu "Jaunatne darbībā" krievu valodā        
    Plakāts par Eurodesk      

 

  Plakāts par programmu "Jaunatne darbībā"        
  Plakāts "Eiropas dimensija"        
  Plakāts par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru