Brošūras

  Rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo mentoriem angļu valodā (Be the Hero, be an EVS Mentor)     Rokasgrāmata ir viegli uztverams materiāls un palīgs tiem mentoriem, kas ir kouči ārvalstu brīvprātīgajiem, kas darbojas citā valstī Eiropas Brīvprātīgā darba projektā
  Youthpass iesācējiem angļu valodā (Youthpass for absolute beginners)       Šajā materiālā uzzināsi, kas ir Youthpass jeb Jaunatnes pase, kā to iegūt un kāpēc tā ir nepieciešama.
Materiāls paredzēts ikvienam, kas nav saskārsies ar Youthpass. Tas ir veidots vieglā un saprotamā valodā.
  Informatīvs materiāls par Youthpass       Informatīva lapa - kas ir Youthpass, kā to izveidot, kur meklēt palīdzību un informāciju.
  Vai Tu zini, kas ir starpkultūru izglītība?       Informatīvais materiāls iepazīstina ar starpkultūru izglītības pamatjēdzieniem, izskaidro, kā veiksmīgāk izprast starpkultūru saskarsmi un sniedz ieskatu, kāpēc ir svarīgi būt kompetentam /-ai starpkultūru saskarsmē.
  Starptautiskās jauniešu iniciatīvas      

Informatīvs materiāls par starptautiskiem jauniešu iniciatīvas projektiem, kurā varēsi noskaidrot, kādi soļi jāsper, lai īstenotu šāda veida projektu. Materiālā uzzināsi arī vairāk par jauniešu ieguvumiem no projektiem un īstenotajiem projektiem Latvijā un citviet.

  Jauniešu demokrātijas projekti       Informatīvs materiāls par jauniešu demokrātijas projektiem, kas soli pa soli izskaidro, kas ir demokrātijas projekts, tā būtība un dalībnieki, kā arī sniedz ieskatu īstenotajos projektos.
  Labo piemēru brošūra       Idejām un iedvesmai! Projektu labās pieredzes piemēri. Brošūrā var atrast gan jauniešu apmaiņas, gan iniciatīvas, gan Eiropas Brīvprātīgā darba u.c. projektu veidu piemērus.
  Brošūra par programmu "Jaunatne darbībā" un neformālo izglītību      

Šajā materiālā ir apkopota svarīgākā informācija par programmu „Jaunatne darbībā”. Tajā atradīsiet gan pamata informāciju par programmu (kas var piedalīties, kāds ir maksimālais finansējuma apjoms, kuras valstis piedalās programmā utt.), gan programmas prioritātes un būtiskākās iezīmes, gan uzzināsiet, kas ir neformālā mācīšanās, gan atradīsiet visu projektu veidu aprakstus ar praktiskiem projektu un neformālās mācīšanās metožu piemēriem.

   ABC par EBD      

Rokasgrāmata iepazīstina ar ES programmas "Jaunatne darbībā" 2. apakšprogrammu "Eiropas Brīvprātīgais darbs": ceļvedī brīvprātīgajam iekļautas gan formalitātes, gan radoši praktiski padomi, gan pieredzes stāsti.

    Mūžizglītības galvenās pamatprasmes      

Šī ir Eiropas Komisijas veidotā bukleta "Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework." tulkojums latviešu valodā. Eiropas Komisija  šajā bukletā ir apkopojusi un izskaidrojusi astoņas pamatprasmes, kurām jāpiemīt indivīdam, lai viņš pilnvērtīgi varētu iekļauties sabiedrībā.

  Skolotāja ABC neformālajā izglītībā        Brošūra piedāvā uzzināt vairāk par neformālo izglītību un tās izmantošanas iespējām skolā. Atradīsiet arī noderīgu informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un dažādu projektu pieredzi, kuri īstenoti skolās un organizācijās visā Latvijā.
   Paralēles       Brošūras mērķis ir uzlabot izpratni par sociālās iekļaušanas projektiem programmā „Jaunatne darbībā”. Brošūrā ir izskaidrots, kas ir sociālā iekļaušana, kas ir tās mērķauditorija, kādus pasākumus var īstenot programmā „Jaunatne darbībā” un kam ir jāpievērš uzmanība, veidojot sociālās iekļaušanas projektus.
  Tavas iniciatīvas rokasgrāmata       Jauniešu iniciatīvu projektu rokasgrāmata. Tajā piedāvātas metodes, paņēmieni un instrumenti, kurus var lietot, lai izveidotu un īstenotu veiksmīgu jauniešu iniciatīvu projektu.
     Maināmies      

Jauniešu apmaiņas projekta veidotāja rokasgrāmata. Tajā atradīsiet informāciju par programmu "Jaunatne darbībā", starpkultūru un neformālo izglītību, jauniešu apmaiņu projektu veidošanu no idejas līdz projekta iesniegšanai, kā arī noderīgus resursus apmaiņu projekta īstenošanai.

  Neformālās izglītības metodes      

Neformālās izglītības pieejas un principu īstenošanai apmācībās un projektos tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes. Piedāvātais metožu apkopojums palīdzēs projektu īstenošanas un neformālas izglītības procesā.

   DARI TO AR EUROMED        
     Gribu uz Eiropu       Ceļvedī atradīsi pamatlietas, ar kurām jāsāk, meklējot savas iespējas mācībām, darbam, praksei vai vienkārši brīvdienām Eiropā: vērtīgus padomus, mājaslapu adreses, programmu aprakstus.
  Brošūra par programmu "Jaunatne darbībā"       Šajā 12 lapaspušu materiālā ir apkopota svarīgākā informācija par programmu „Jaunatne darbībā”. Tajā atradīsiet gan pamata informāciju par programmu (kas var piedalīties, kāds ir maksimālais finansējuma apjoms, kuras valstis piedalās programmā utt.), gan programmas prioritātes un būtiskākās iezīmes, gan visu projektu veidu aprakstus ar praktiskiem projektu piemēriem.
  Brošūra par neformālo izglītību       Veidojot projektus Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā”, daudzi ir jautājuši – ko īsti nozīmē neformālā izglītība? Kā to iekļaut projektā? Šos jautājumus esam dzirdējuši arī mūsu rīkotajās apmācībās. Izvērtējot iesniegtos projektus, esam saskārušies ar problēmu, ka ne visi projektu iesniedzēji izprot, kā savos projektos iekļaut neformālās izglītības aspektu. Tāpēc ar šo bukletu vēlamies paskaidrot, kā izprast šo vārdu savienojumu, kurš brīžiem šķiet pārāk abstrakts un vispārīgs. Kā neformālā izglītība izpaužas dzīvē un jauniešu īstenotajos pasākumos? Par to lasiet šajā materiālā.
   Es biju brīvprātīgais.. ES ESMU       Šajā bukletā apkopota 26 jauniešu pieredze par to, kāds bija tas laiks, kad viņi kādā no Eiropas valstīm veica brīvprātīgo darbu programmas „Jaunatne” ietvaros. Ko viņi darīja Eiropā? Kādu pieredzi ieguva un kā tā ietekmēju viņu turpmāko dzīvi? Filozofiskas atkāpes un praktiski sīkumi, sapņi nākotnei un atmiņas par piedzīvoto – to visu izlasīsi šajā bukletā. Un varbūt tas Tevi mudinās atrast arī pašam SAVU brīvprātīgā darba projektu. Jo katram ir savs stāsts.
  Starptautiskas jauniešu apmaiņas rokasgrāmata       36 lapaspušu materiālā ir aprakstīta apmaiņas projekta tapšana, sākot no idejas līdz pat izvērtēšanai. Kas ir starptautiskās jauniešu apmaiņas un kā tās veidot? Kas noteikti jāņem vērā? Ko nedrīkst aizmirst? Kā citiem ir gājis? Kas ir svarīgi, kas – mazāk svarīgi? To visu jūs varat izlasīt šajā grāmatā.
  Pārskats par programmu "Jaunatne darbībā" 2000. - 2006. gads       Pārskats par Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu „Jaunatne” Latvijā no 2000. līdz 2006.gadam. Pārskatā pieejama informācija par iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektiem programmā „Jaunatne”, statistika, dalībnieku skaits u.c.