Projekta iesniegšana

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 

Kā tikt līdz savam projektam?    Programmas vadlīnijas 2013 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    03.01.2013.
    Programmas vadlīnijas 2013 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu    21.01.2013.

  3- 22 lpp. - Vispārīga informācija par programmu „Jaunatne darbībā”
51-74 lpp. – Informācija par apakšprogrammu „Eiropas Brīvprātīgais darbs”
119-149 lpp. – Informācija par projektu iesniegšanu u.c. svarīga informācija

SVARĪGA INFORMĀCIJA! Pirms projekta iesniegšanas pārliecinies, ka:

1.Projekta iesniegumā iekļauto brīvprātīgo skaits nepārsniedz uzņēmējorganizācijas intereses izteikumā (vai lēmumā par akreditācijas piešķiršanu) norādīto brīvprātīgo skaitu, ko tā ir spējīga vienlaicīgi uzņemt. Šajā skaitā ir jāiekļauj arī brīvprātīgie, kas iekļauti citos EBD projekta iesniegumos un kuru EBD pasākums notiks tajā pašā laikā.

2.Projekta iesniegumā plānotās brīvprātīgo aktivitātes notiek iestādē vai tās organizētos pasākumos, kas ir akreditēta EBD uzņēmējorganizācija un projekta iesniegumā norādīta, kā uzņēmējorganizācija (izņēmums ir projekta prezentācijas pasākumi skolās u.c.).

3.Ja projektā iesaistīts tikai viens brīvprātīgais, uzņēmējorganizācijai vai nosūtītājorganizācijai ir jābūt arī projekta koordinējošajai organizācijai.

Projektu iesniegšanas termiņi: 1.februāris; 1.maijs; 1.oktobris


Iesniegtie projekti tiek nodoti izvērtētāju komisijai – jārēķinās, ka lēmumu par apstiprināto vai neapstiprināto projektu uzzināsi 2 - 2,5 mēnešu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa.1. Aizpildi projekta iesniegumu
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu 2013. gada iesnieguma forma (latviešu valodā)
2. Aizpildītajam projektu iesniegumam pievieno nepieciešamos dokumentus:
2.1. pavadvēstuli (paraugs)
2.2. parakstītus priekšlīgumus (Part III - oriģināls vai kopija) no visām projekta partnerorganizācijām
  Part III 2013     Part III 2013 - angļu valodā
2.3. ja biedrības un nodibinājuma iesniegtajiem projektiem no programmas „Jaunatne darbībā” pieprasītā summa pārsniedz 60 000 eiro, jāpievieno pēdējā finanšu gada bilance un ieņēmumu/izdevumu pārskats
3. Vēlreiz pārskati savu projekta iesniegumu (un izmanto kontroles lapu, lai vēlreiz pārliecinātos, vai projekta iesniegums sagatavots saskaņā ar Programmas vadlīnijās minētajām prasībām) un paraksti iesniegumu paredzētajā vietā (tiesības parakstīt projekta iesniegumu ir likumiskajam pārstāvim).
4. Kad visi vajadzīgie dokumenti ir pievienoti projekta iesniegumam, to caurauklo. Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu
5. Nogādā projekta iesniegumu aģentūrā līdz noteiktajam termiņam:
5.1. Nosūti projekta iesniegumu pa pastu uz adresi: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 (pasta zīmogs nosūtot ne vēlāks kā 2013. gada 1. oktobris);
VAI
Ienes projekta iesniegumu personīgi aģentūrā līdz 2013. gada 1.oktobra plkst.16.00. Aģentūras atrašanās vieta.
5.2. Projekta iesnieguma elektronisko versiju nosūti uz e-pasta adresi: elina.zageusa[at]jaunatne.gov.lv

Ja rodas jautājumi, droši zvani uz t. nr. 67358061 vai raksti uz elina.zageusa[at]jaunatne.gov.lv.

PROJEKTA PAPILDINĀJUMU IESNIEGŠANA (!)
Atgādinām, ka jebkuri projekta papildinājumi aģentūrā jāiesniedz ar pavadvēstuli.

DOKUMENTI

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Eiropas Brīvprātīgā darba projektu vadlīnijas (latviešu valodā)   Eiropas Brīvprātīgā darba projektu vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus.     14.01.2013.
    Finansēšanas noteikumi   Projekta budžets jāizstrādā saskaņā ar šiem finansēšanas noteikumiem. Dokumentā atradīsiet tabulu, kurā norādītas vienotās likmes un vienības izmaksas dalībniekam dienā visām Eiropas valstīm, tajā skaitā arī Latvijai.     21.01.2013.
    Programmas vadlīnijas 2013 (latviešu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektus.    21.01.2013.
    Programmas vadlīnijas 2013 (angļu valodā)   Programmas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēro, rakstot projektu    09.01.2013.
      Finanšu līguma paraugs   Finanšu līguma paraugs projektam programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros. Šāds līgums tiks slēgts gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts.     09.05.2013.
      Par konta atvēršanu Valsts kasē - paraugs   Varat izmantot šo paraugu, informējot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par konta atvēršanu Valsts kasē.     03.01.2012.
       Kontroles lapa   Kontroles lapa palīdz vēlreiz pārliecināties, vai projekta iesniegums sagatavots saskaņā ar Programmas vadlīnijās minētajām prasībām.     27.06.2013.
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentusJaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       27.06.2013.
    EBD apmācību un izvērtēšanas cikls - vadlīnijas un minimuma kvalitātes standarti (angļu valodā)   Vadlīnijas nosūtītājorganizācijai par brīvprātīgo pirmsaizbraukšanas sagatavošanu, uzņēmējorganizācijai par atbalsta sniegšanu projekta laikā, iebraukšanas apmācībām, vidustermiņa izvērtēšanas tikšanos un ikgadējo EBD tikšanos    
    Pasākuma līguma paraugs   Ņemot vērā Eiropas Brīvprātīgajā darbā iesaistīto organizāciju lūgumu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izstrādājusi pasākuma līguma (Activity agreement) paraugu sadarbībā ar pieredzējušiem projektu iesniedzējiem, izvērtētājiem un apmācītājiem. Iesakām izmantot šo līguma paraugu, organizējot Eiropas Brīvprātīgā darba projektu, ko noslēgt starp visām projektā iesaistītajām pusēm.   14.12.2012.
      EBD ceļvedis, kas nosūtītājorganizācijai obligāti ir jāiedod topošajam brīvprātīgajam pirmsaizbraukšanas sagatavošanas posmā       03.01.2012.
      1) Welcome letter (angļu valodā)       03.01.2012.
      2) What to expect from EVS (angļu valodā)       03.01.2012.
      3) Youthpass in EVS (angļu valodā)       03.01.2012.
      4) EVS Insurance Plan Volunteer's Guide (angļu valodā)
citās valodās pieejams šeit: http://global.msh-intl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=176&lang=en
      03.01.2012.
      Ceļvedis uzņēmējorganizācijai un nosūtītājorganizācijai, kā reģistrēt brīvprātīgo MSH apdrošināšanas polises saņemšanai       27.12.2012.
      Rokasgrāmata uzņēmējorganizācijām un nosūtītājorganizācijām par brīvprātīgo reģistrēšanu MSH apdrošināšanas polises saņemšanai (angļu valodā)       27.12.2012.
      Uzņēmējorganizāciju un nosūtītājorganizāciju pienākumi saskaņā ar līgumu par brīvprātīgo apdrošināšanu (angļu valodā)       27.12.2012.
      Biežāk uzdotie jautājumi       27.12.2012.
        Eiropas Brīvprātīgā darba projekta pieprasījums turpmākam priekšfinansējuma maksājumam (2012. gada projektiem)   Ja projekts ir saņēmis priekšfinansējumu 40% apmērā, tad projekta īstenotājam, kad ir iztērēti vismaz 70% no iepriekšējā avansa (40%) maksājuma, ir jāiesniedz pieprasījums turpmākam priekšfinansējumam. Dokumentā jāaizpilda visas trīs daļas - projekta identifikācija, projekta īstenošana un budžets.   03.01.2012.