Pieredzes stāsti

daudz raksti

Mans ideālais projekts

Kaut arī saka – pasaulē nekas nav ideāls, es tomēr tam varu oponēt. Zinu vismaz vienu lietu, kas ir, precīzāk, bija, ideāla, – tas ir mans Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekts. Reizēm jau neērti kļūst, lielot to, bet, kad nav nekā negatīva, ko pateikt, tad arī nevajag.

Brīvprātīgie, kas iedvesmo

Latvijā Eiropas Brīvprātīgajā darbā (EBD), ko piedāvā Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”, darbojas daudzi brīvprātīgie. 2011. gada 17. februārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā tikās kolorītu kultūru pārstāvji, kas šobrīd veic brīvprātīgo darbu Latvijā, – austriete, spāņi, turks un itāliete.

Ciao, Italia!

Līva 9 mēnešus pavadīja Itālijā, kur īstenoja savu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu „EBD kā sociālais ieguldījums”. Šajā rakstā Līva stāsta par savu pieredzi un iespaidiem, kas gūti Itālijā.

Pilnveido sevi, strādājot brīvprātīgi Pilzenē

Ar jauniešu biedrības „JES” atbalstu man bija iespēja divpadsmit mēnešus strādāt Čehijā, Pilzenē, Saleziāņu bērnu un jauniešu centrā Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projekta ietvaros. Par EBD jau domāju, mācoties vidusskolā. Jau toreiz man apkārt bija aktīvi cilvēki, kas darbojās dažādās jauniešu organizācijās, pašpārvaldēs, bija apmaiņas braucieni, pasākumi. Vārdu sakot, tas bija sākums un impulss manai iecerei kādreiz doties EBD.

Eiropas Brīvprātīgais darbs ar jauniešiem Baltkrievijā

Šis ir stāsts par brīvprātīgā dzīvi un piedzīvojumiem vienā no, manuprāt, eksotiskajām valstīm –Baltkrievijā. Sākums, manuprāt, bija 2008. gada jūnijā. Es mācījos „datoriķos”, trešajā kursā. Man bija 22 gadi, un šo fakultāti es izvēlējos, ģimenes tradīcijas vadīts. Biju viens no labākajiem programmētajiem kursā, taču motivācijas attīstīties un strādāt šajā jomā trūka. Es trešo gadu brīvprātīgi darbojos organizācijā „JASMA”, kur nonācu nejauši un kur man bija iespēja satikties ar dažādiem cilvēkiem un ik pa laikam izdarīt ko labu neformālas izglītības jomā.

Lapas