Meklē partnerus projektam?

 
Īpaši svarīgs nosacījums veiksmīgam projektam ir laba sadarbība starp uzņēmējorganizāciju, nosūtītājorganizāciju, koordinējošo organizāciju un brīvprātīgo! Projektā savs ieguldījums ir jāsniedz katram, tādēļ, rakstot projekta iesniegumu, pārliecinies, ka visas projektā iesaistītās puses savstarpēji aktīvi sadarbojas un partnerorganizācijai uzticies.

Protams, visdrošāk, ja pirms projekta rakstīšanas partnerorganizācija ir jau iepriekš zināma un „pārbaudīta” – kā jau ar visiem draugiem, arī projektos ir labi, ja zina, ka partneriem var uzticēties. Taču arī iepriekš nezināma partnerorganizācija var kļūt par labu projekta partneri, ja pirms projekta rakstīšanas jūs aktīvi sazināties, saprotaties un varat vienoties par kopēju projekta mērķu sasniegšanu.

Iesniedzot projekta iesniegumu - svarīgi atcerēties – ja nav pievienots partnerorganizācijas parakstīts priekšlīgums (Part III) par dalību konkrētajā projektā, projekts tālāk netiek izskatīts! Šis ir vienīgais apliecinājums tam, ka jūsu projektam vispār ir partneri, bet, ja priekšlīgums (Part III) trūkst, tad projekta iesnieguma izvērtētāji nevar būt pārliecināti, ka apstiprināšanas gadījumā projekts vispār notiks. Par aizpildīta un parakstīta priekšlīguma (Part III) nepieciešamību projekta partneriem paziņojiet laikus, lai izvairītos no pēdējā brīža stresa!

Papildus priekšlīgumam (Part III) ir ieteicams visām projektā iesaistītajām pusēm (arī brīvprātīgajam) savā starpā parakstīt savstarpēju partnerības līgumu (Activity agreement paraugs -  Pasākuma līguma paraugs (angļu valodā)),  kurā partneri vienojas par visu projektā iesaistīto pušu lomām un atbildību, finansējuma sadalījumu un pārskaitījumu kārtību. Partnerības līgumu (Activity agreement) noslēgt ir ieteicams, lai palīdzētu aizsargāt katra partnera intereses un novērstu vai risinātu iespējamos konfliktus.

Detalizētāks labas partnerības izklāsts pieejams vadlīnijās.Partnerus iespējams meklēt :
1.    OTLAS partneru meklēšanas sistēmā: http://www.salto-youth.net/otlas
SALTO resursu centri ir izveidojuši OTLAS – partneru meklēšanas rīku internetā projektu īstenotājiem un organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā. OTLAS ir pieejams organizācijām un neformālajām grupām no 2011.gada janvāra. Projektu īstenotāji var reģistrēt savu kontaktinformāciju un jomas, kurās vēlētos īstenot projektus, kā arī meklēt partnerus savām projektu idejām.
2.    www.youthnetworks.eu
3.    www.youthforeurope.eu
4.   Pie tam Tev ir iespēja aizpildīt partneru meklēšanas formu un nosūtīt Ilutai Stepanovai: iluta.stepanova[at]jaunatne.gov.lv. Šo informāciju nosūtīsim citu valstu Eurodesk koordinatoriem, kas savukārt izplatīs Tevis sūtīto informāciju savā valstī.


Eiropas Brīvprātīgā darba projektu koordinatore
Liene Vītola
E-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358061