2008. gada projektiem

DOKUMENTI 2008. GADA EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Eiropas Brīvprātīgā darba gala atskaite brīvprātīgajam (2008. gada projektiem)   Šī ir Eiropas Brīvprātīgo darba projektu gala atskaites anketa, kuru aizpilda brīvprātīgais. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.   2008.
 

  Eiropas Brīvprātīgā darba gala atskaite brīvprātīgajam (angļu valodā 2008. gada projektiem)   Šī ir Eiropas Brīvprātīgo darba projektu gala atskaites anketa, kuru aizpilda brīvprātīgais. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.   2008.
        Eiropas Brīvprātīgā darba gala atskaite koordinējošajai organizācijai (2008. gada projektiem)   Šī ir Eiropas Brīvprātīgo darba projektu gala atskaites anketa, kuru aizpilda koordinējošā organizācija. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.   2008.
       
Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats
  Šo veidlapu aizpilda koordinējošā organizācija un iesniedz kopā ar Eiropas Brīvprātīgā darba projekta gala atskaites anketu.
Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites[at]jaunatne.gov.lv
  2008.
    Atlikuma maksājuma pieprasījums   Kopā ar gala atskaiti projekta iesniedzējam jāiesniedz atlikuma maksājuma pieprasījums. Atlikuma maksājuma pieprasījumā jānorāda finansējuma apmērs, kas vēl jāsaņem no Nacionālās aģentūras.   05.10.2012.