Pieredzes stāsti

Par mieru pasaulē

Miera veicināšanas apmācības Erasmus+ programmas ietvaros „Baltic Way for Peace'' ar mācīšanos caur kustību, pieredzi un fiziskām aktivitātēm (embodied peacebuilding) atklāja iekšējo, starppersonisko un strukturālo miera veicināšanas praksi un nozīmi. Šajā aprakstā jūs uzzināsiet vairāk par iepriekšminētajām tēmām un dokumentālo filmu, kura tika uzņemta projekta norises laikā. Dokumentālās flmas mērķis ir veicināt inovatīvu, mieram veltītu projektu īstenošanu arī turpmāk, kā arī  nevardarbīgu konfliktu noregulēšanu konfliktu skartajos reģionos.

Cilvēks kā zīmols?

2012. gada nogalē biedrība "Piepildīto sapņu istaba'' noslēdza projektu „A Different Viewpoint''. Šī apmācību kursa galvenais temats bija personiskā zīmola veidošana, ar to saprotot stratēģisku, skaidru un konsistentu kāda cilvēka kompetenču un īpašību komunikāciju, spēju parādīt citiem savas stiprās puses, pieredzes un prasmes, kas cilvēku izceļ no pūļa un veido viņa identitāti. Projekts tapa ciešā trīs Baltijas valstu organizāciju sadarbībā, iesaistot arī partnerus no Slovēnijas, Slovākijas, Rumānijas un Itālijas.