Biežāk uzdotie jautājumi

Ar ko atšķiras semināri no apmācību kursiem?
Semināri ir  vērsi uz jaunu zināšanu, informācijas apguvi, tāpēc tā programmā būs vairāk teorētisku ievadu, prezentāciju, diskusijas un pat lekcijas. Savukārt apmācību kursi ir vērsti uz jaunatnes darbinieku iemaņu, prasmju uzlabošanu, attīstīšanu. Līdz ar to arī apmācību kursu programma ir balstīta uz prakstisku darbošanos un pieredzes apmaiņu, jaunu metožu radīšanu, izmēģināšanu, pielāgošanu.

Vai projekta iesniegumam jāpievieno projektā iesaistīto  ekspertu  CV?
Saskaņā ar Programmas vadlīnijām CV nav obligāti pievienojams dokuments, taču šos dokumentus var pievienot projekta iesnieguma pielikumā, lai labāk pamatotu iesniedzēja un iesaistīto ekspertu kompetenci projekta īstenošanai.

Vai  4.3. apakšprogrammas projektos var paredzēt izmaksas rezultātu izplatīšanai un izmantošanai?
Saskaņā ar Programmas vadlīnijām 4.3. apakšprogrammā nav paredzēta atsevišķa budžeta pozīcija rezultātu izplatīšanai un izmantošanai.  Ja plānoti pasākumi rezultātu izplatīšanai un izmantošanai, šīs izmaksas var iekļaut pasākuma izmaksas.

Vai 4.3. apakšprogrammā iesniegts projekts var notikt ārpus Latvijas?
Saskaņā ar Programmas vadlīnijām projekts var notikt jebkurā projekta partnera valstī, bet projekta uzņemošais partnerim  jāiesniedz projekta iesniegums savā Nacionālajā aģentūrā. Tas nozīmē, ja 4.3. apakšprogrammas projektu iesniedz Latvijas partneris, projektam jānotiek Latvijā.