2010.gads

2010. gada februāris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Nodibinājums "C Modulis"   Youthpass for Inclusion   19964,00   Zeltiņu iela 8-12, Rīga, LV-1035

2010. gada aprīlis

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"   Debrīfinga metodes jaunatnes darbā   22969,40   Smilšu iela 38—3, Tukuma novads, Tukums, LV-3101

2010. gada jūnijs

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Youth for Society"   Savienojot formālo un neformālo izglītību darbībā   17400,00   Senču iela 2, Ērgļi, Madonas novads, LV-4840
  Biedrība "Eiropas Minoritātes-Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle"   Interfaith Dialogue in Youth work   26178,40   Dzirnavu iela 87-314, Rīga, LV-1011

2010. gada septembris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Jauniešu klubs "Dēms"   Across the Ideas   5733,00   Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401

 

2010. gada novembris - neviens projekts netika apstiprināts.