Starptautiskās apmācības

Ikvienam ir iespējams pieteikties dalībai starptautiskās apmācībās, ko rīko ES programmas „Jaunatne darbībā” Programmas valstu Nacionālās aģentūras, kā arī Eiropas nevalstiskās organizācijas un citas iestādes. Šīs apmācības iespējams atrast tīmekļa vietnēs http://www.salto-youth.net/ un www.jaunatne.gov.lv.

Starptautiskās aktivitātes palīdz uzlabot programmas „Jaunatne darbībā” projektu kvalitāti, kā arī sniedz jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem informāciju un apmācību noteiktās jomās.


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Latvijas Nacionālā aģentūra), ņemot vērā savas prioritātes, nolemj, uz kurām piedāvātajām aktivitātēm sūtīs dalībniekus no Latvijas un kam segs ceļa izmaksas. Ja starptautiska aktivitāte notiek Latvijā, tad Latvijas dalībniekiem nav jāmaksā dalības maksa, bet ir jāsedz ceļa izdevumi no savas dzīvesvietas līdz apmācības norises vietai un atpakaļ.

Starptautiskās aktivitātes tiek izsludinātas gan šajā sadaļā, gan www.jaunatne.gov.lv  sadaļā „Jaunumi”, tomēr pieteikšanās notiek salto-youth.net tīmekļa vietnē tiešsaistē. Citās valstīs notiekošo starptautisko aktivitāšu dalības maksa ir 30 eiro.


Dalībnieku vērtēšana notiek saskaņā ar kritērijiem, ko nosaka aktivitātes organizētāji. Latvijas Nacionālā aģentūra iesaka dalībniekus apmācībai, bet gala lēmumu pieņem organizatori. Priekšroku dodam tiem cilvēkiem, kam jau ir vietējā pieredze jaunatnes jomā un kas ir piedalījušies nacionālajās apmācībās.


Tā kā aģentūra parasti nesūta vienu cilvēku uz apmācībām vairāk kā 2 reizes gadā, iesakām izvērtēt, uz kurām apmācībām pieteikties.
Pirms pieteikšanās uz apmācību, izvērtē, vai tā atbilst tavam profilam. Vai tā ir domāta iesācējiem jaunatnes darbā? Vai jaunatnes darbiniekiem? Vai šīs tēmas tev ir aktuālas, un kā tu izmantosi gūtās zināšanas turpmākajā darbā savā organizācijā?
Tā kā mums ir ļoti svarīgi, lai katrs cilvēks, ko nosūtām, iegūto liek lietā, prioritāte tiek dota tiem, kas pārstāv kādu organizāciju vai skolu, jo projekta vai kādas aktivitātes organizēšanai ir nepieciešami domubiedri un nereti arī administratīvs atbalsts.
Kad pildīsi apmācību anketu, iesakām pārdomāt katru jautājumu, īpašu uzmanību pievēršot savai motivācijai un tam, vai tā atbilst mērķiem, kas atrodami apmācības aprakstā. Īpaši svarīgi ir pārdomāt arī nākotnes plānus un aprakstīt kā apmācībā gūto pielietos projektos un aktivitātēs.

Apmācībai ir liela ietekme un pievienotā vērtība tikai tad, ja tā atbilst dalībnieka interesēm un profilam!

 

 

Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Vladislava Šķēle
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67358069