Nacionālās apmācības

Lai atbalstītu projektu veidotājus un īstenotājus, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) rīko apmācības, kurās neformālā gaisotnē, izmantojot visas grupas resursus, kā arī, nepieciešamības gadījumā ārējos ekspertus, apmācību dalībnieki drošā vidē apmācītāju vadībā stimulācijās u.c. aktivitātēs iegūst kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), kas nepieciešamas dalībai ES programmā „Jaunatne darbībā”.

 

 

Apmācību spektrs ir plašs – sākot no nodarbībām iesācējiem un jaunpienācējiem, kas līdz šim vēl nav veidojuši ES programmas „Jaunatne darbībā” projektus, līdz apmācībām un semināriem, kas veltīti īpašiem tematiem un īpašām mērķa grupām, tai skaitā pieredzējušiem ES programmas „Jaunatne darbībā” dalībniekiem.

Par izsludinātajām apmācībām vari uzzināt šajā sadaļā, kā arī www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Jaunumi”. Lai pieteiktos apmācībām, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.

Apmācības ir bez maksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai un atpakaļ jāsedz dalībniekiem pašiem. Jāņem vērā, ka apmācību specifikas un pievienotās vērtības dēļ dalībniekiem apmācībās jāpiedalās visu apmācību laiku (tai skaitā, nakšņojot), jo 99% gadījumu pēc apmācībām nav izdales materiālu, kuri būtu pielietojami tiem, kas nav piedalījušies konkrētajās apmācībās.

 

Aģentūras plānotās nacionālās apmācības ES programmā „Jaunatne darbībā”
2013. gada februāris - 2013. gada decembris

     DATUMS   APMĀCĪBAS NOSAUKUMS
 
  01.02. - 05.02.   ES programmas "Jaunatne darbībā" 2. apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" ārvalstu brīvprātīgo iebraukšanas apmācības. Rāmavas muiža, Ķekavas novads  
  13.02. - 15.02.   Apmācība par Eiropas Jaunatnes stratēģiju un programmu "Jaunatne darbībā" kā rīku tās īstenošanai vietējā līmenī. Viesu nams "Puduri".
Pieteikšanās noslēgusies!
 
  14.02. - 17.02.   Apmācība par jauniešu apmaiņas projektu veidošanu (interesentiem bez iepriekšējas pieredzes). Dalībniekiem no Rīgas, Vidzemes un Kurzemes. Pieteikšanās noslēgusies!  
  01.03. - 03.03.   Apmācība jaunajām organizācijām un jau akreditētām organizācijām, kas vēlas nosūtīt vai uzņemt brīvprātīgos un/vai koordinēt Eiropas Brīvprātīgā darba projektu. Pieteikšanās noslēgusies!  
     07.03. - 10.03.   Apmācība par jauniešu apmaiņas projektu veidošanu (interesentiem bez iepriekšējas pieredzes). Dalībniekiem no Zemgales un Latgales. Pieteikšanās noslēgusies!  
     08.03. - 12.03.   ES programmas "Jaunatne darbībā" 2. apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" ārvalstu brīvprātīgo iebraukšanas apmācības.  
  15.03. - 17.03.   Apmācība "Man kabatā mākoņi balti...”  - par turpinājuma pasākumiem un to ilgtspēju pēc ES programmas "Jaunatne darbībā" aktivitātēm. Mērķgrupa - bijušie starptautisko un nacionālo apmācību dalībnieki. Pieteikšanās noslēgusies!  
  21.03.- 24.03.   Apmācība Viens plus viens ir pieci [1+1=5]?” krievvalodīgo jauniešu iekļaušanai ES programmā "Jaunatne darbībā". Pieteikšanās noslēgusies!
 
  04.04.- 07.04.   Esi viens no 23%! Apmācības par sociāliem medijiem aktīvas līdzdalības veicināšanai. Zemgales un Rīgas reģions. Pieteikšanās noslēgusies!  
  05.04.- 09.04.   ES programmas "Jaunatne darbībā" 2. apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" ārvalstu brīvprātīgo iebraukšanas apmācības.  
  18.04. - 21.04.   Apmācība par multimedijiem un sociālajiem medijiem aktīvas līdzdalības veicināšanai. Kurzemes reģions.  
  25.04. - 26.04.   Ikgadējais Eiropas Brīvprātīgā darba pasākums (izvērtēšanas tikšanās, bijušo brīvprātīgo tikšanās un Eiropas Brīvprātīgā darba popularizēšana).  
  10.05. - 12.05.   Apmācība apstiprināto jauniešu apmaiņas projektu koordinatoriem  
  16.05. - 19.05.   Apmācība par multimedijiem un sociālajiem medijiem aktīvas līdzdalības veicināšanai. Vidzemes un Latgales reģions. Pieteikšanās noslēgusies!  
  30.05. - 02.06.   Apmācības par āra dzīves aktivitātēm līdzdalības veicināšanai „Patiesība ir tur – Dabā!” Pieteikšanās noslēgusies!  
  10.06. - 15.06.   Izaugsmes iespēju skola „Tramplīns” Pieteikšanās noslēgusies!  
  09.07. - 12.07.   Apmācības par āra dzīves aktivitātēm līdzdalības veicināšanai „Patiesība ir tur – Dabā!”. Pieteikšanās noslēgusies!  
  01.08. - 04.08.   ES programmas "Jaunatne darbībā" 2.apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" Iebraukšanas apmācības grupu projekta ārvalstu brīvprātīgajiem. Vidzeme  
  09.08. - 11.08.   Apmācības organizācijām - „Eiropas Brīvprātīgais darbs šķērsgriezumā”! - organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kas vēlas uzzināt vairāk, plašāk un arī no praktiskās puses par to, kā īstenot ES programmas "Jaunatne darbībā" Eiropas Brīvprātīgā darba projektu savā iestādē. Norise: Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikšanās noslēgusies!  
  07.09 - 08.09.   Ikgadējais Eiropas Brīvprātīgā darba pasākums. Rāmavas muiža, Ķekavas novads  
  12.09. - 15.09.   „Patiesība ir tur – Dabā!” - apmācības Rīgas un Vidzemes reģionos par āra dzīves aktivitātēm kā pieeju līdzdalības veicināšanai. Pieteikšanās noslēgusies!  
  17.09. - 19.09.   Eiropas Brīvprātīgā darba vidustermiņa izvērtēšanas tikšanās. Viesu nams "Umuri", Ķeguma novads  
  19.09. - 22.09.   Apmācības Zemgales reģionā par āra aktivitātēm kā rīku līdzdalības veicināšanai. Viesu nams "Bruknas muiža", Bauskas novads. Pieteikšanās noslēgusies!  
  20.09. - 24.09.   Eiropas Brīvprātīgā darba ārzemju brīvprātīgo Iebraukšanas apmācības. Rāmavas muiža, Ķekavas novads  
  04.10. - 06.10.   Izvērtēšanas tikšanās īstenoto jauniešu apmaiņas projektu koordinatoriem. Viesu nams "Debesu bļoda", Ogres novads. Pieteikšanās noslēgusies!  
    11.10. - 15.10.   Eiropas Brīvprātīgā darba ārzemju brīvprātīgo Iebraukšanas apmācības. Viesu nams "Puduri", Ķeguma novads  
    22.11. - 26.11.   Eiropas Brīvprātīgā darba ārzemju brīvprātīgo Iebraukšanas apmācības. Rāmavas muiža, Ķekavas novads  
    04.12. - 06.12.   Izvērtēšanas tikšanās pašvaldību darbiniekiem par īstenotajiem pasākumiem jaunatnes jomā 2013. gadā. Viesu nams "Umuri", Ķeguma novads  
 
 

 

ES programmu daļas projektu koordinatore
Vladislava Šķēle
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67358069