2012.gads

 2012. gada februāris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Biedrība "Latvijas jaunatnes organizācija "Tellus""
  Eiropas Jauniešu parlamenta 10.Latvijas Nacionālā sesija "TeNS"   24950,00   Tērbatas iela 49/51-7, Rīga, LV-1011
  Biedrība "Latvijas Studentu Apvienība"   Ideju forums "Darba tirgus prasību sasaiste ar augstākās izglītības saturu. Jauniešu perspektīva"   10563,50   Brīvības iela 39A-11, Rīga, LV-1010
 

2012. gada maijs - neviens projekts netika apstiprināts.

2012. gada oktobris

     ORGANIZĀCIJA   PROJEKTA NOSAUKUMS
  SUMMA   JURIDISKĀ ADRESE
  Daugavpils novada dome                                        
  Drošs jaunietis drošā Eiropā!   6955,00   Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Vidzemes plānošanas reģions   Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņemējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos   10993,55   Jāņa Poruka iela 8, 108.kabinets, Cēsis, LV-4101