2012. gada projektiem

DOKUMENTI 2012. GADA  PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        29.08.2013.
    Jauniešu apmaiņas projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2012.gada projektiem)   Šī irjJauniešu apmaiņas projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projektu beigu datuma.    10.01.2012.
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar jauniešu apmaiņas projekta ar kaimiņu partnervalstīm gala atskaites anketu. Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites[at]jaunatne.gov.lv    10.08.2012.
    Apmācības un sadarbības tīklu projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2012.gada projektiem)   Šī ir Apmācības un sadarbības tīklu projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar Apmācības un sadarbības tīklu projektu ar kaimiņu partnervalstīm gala atskaites anketu.
Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta atskaites[at]jaunatne.gov.lv
   
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.