2012. gada projektiem

DOKUMENTI 2012. GADA  PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai        29.08.2013.
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar Eiropas Brīvprātīgā darba projekta gala atskaites anketu.
Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites[at]jaunatne.gov.lv
   10.08.2012.
    Eiropas Brīvprātīgā darba gala atskaite brīvprātīgajam (angļu valodā 2012.gada projektiem)   Šī ir Eiropas Brīvprātīgā darba projektu gala atskaites anketa, kuru aizpilda brīvprātīgais. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    10.08.2012.
    Eiropas Brīvprātīgā darba gala atskaite brīvprātīgajam (latviešu valodā 2012.gada projektiem)   Šī ir Eiropas Brīvprātīgā darba projektu gala atskaites anketa, kuru aizpilda brīvprātīgais. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    09.10.2012.
    Eiropas Brīvprātīgā darba gala atskaite koordinējošajai organizācijai (2012.gada projektiem)   Šī ir Eiropas Brīvprātīgā darba projektu gala atskaites anketa, kuru aizpilda koordinējošā organizācija. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.   10.08.2012.
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.   05.10.2012.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       05.10.2012.
 
    Atlikuma maksājuma pieprasījums   Kopā ar gala atskaiti projekta iesniedzējam jāiesniedz atlikuma maksājuma pieprasījums. Atlikuma maksājuma pieprasījumā jānorāda finansējuma apmērs, kas vēl jāsaņem no Nacionālās aģentūras.   05.10.2012.